Nowy przebieg DK 21 w Słupsku

Trwają prace związane z budową nowego przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku.

Szczegółowe informacje o tej inwestycji można znaleźć na stronie: www.ring.zimslupsk.com