Mapa akustyczna miasta Słupska

Mapa akustyczna miasta Słupska

dla wybranych odcinków dróg o natężeniu powyżej 3 mln pojazdów rocznie

W listopadzie 2012 roku na zlecenie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Zakład Wibroakustyki Stosowanej w Gliwicach wykonał mapy akustyczne na terenie miasta Słupska dla wybranych odcinków dróg o natężeniu powyżej 3 mln pojazdów rocznie. Analizie poddano 24 ulice na terenie miasta Słupska, w tym 12 ulic w ciągu
drogi krajowej nr 21, 7 ulic w ciągu byłej drogi krajowej nr 6, 2 ulice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 210 oraz 3 ulice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213. W wyniku przeprowadzonych badań powstały mapy akustyczne prezentująca poziomy hałasu drogowego w Słupsku.

Poniżej można zapoznać się z wynikami przeprowadzonych pomiarów:

załączniki
pobierzMapa akustyczna - opis
pobierz (1721kb)
pobierzMapa emisyjna Ldwn
pobierz (2457kb)
pobierzMapa emisyjna Ln
pobierz (2437kb)
pobierzMapa imisyjna Ldwn
pobierz (2272kb)
pobierzMapa imisyjna Ln
pobierz (2241kb)
pobierzMapa przekroczeń Ldwn
pobierz (2127kb)
pobierzMapa przekroczeń Ln
pobierz (2123kb)
pobierzMapa zagrożeń Ldwn
pobierz (2281kb)
pobierzMapa zagrożeń Ln
pobierz (2251kb)
pobierzMapa kierunków Ldwn
pobierz (2476kb)
pobierzMapa ludności Ldwn
pobierz (2325kb)
pobierzMapa ludności Ln
pobierz (2289kb)
pobierzMapa wrażliwości Ldwn
pobierz (2229kb)
pobierzMapa wrażliwości Ln
pobierz (2226kb)