Autobusy do Trzech Fal - nowe linie i zmiany tras

Autobusy do Trzech Fal - nowe linie i zmiany tras

Od czwartku 1 sierpnia 2019 r.

Od 1 sierpnia 2019 r., miejskie autobusy zaczną obsługiwać Park Wodny „Trzy Fale”.  Wprowadzone zostaną istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej a dotychczasowy układ linii komunikacyjnych w obrębie Os. Batorego ulegnie modyfikacji. Uruchomione zostaną również nowe linie: 26, 27 i 28, a zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 2, 8, 9 i 19.


Linie  i  19 :

Autobusy linii  8  zamiast do pętli CH Jantar oraz linii  19  (dotychczas kończące trasę na Os. Batorego) zostaną skierowane do Parku Wodnego. Od ul. 3 Maja autobusy tych linii będą kursować ulicami: Rejtana, Konarskiego, Leszczyńskiego i Grunwaldzką do Parku Wodnego.  W kierunku centrum: Grunwaldzką, Leszczyńskiego, Konarskiego, Rejtana, 3 Maja i dalej po stałych trasach.

  • Wszystkie kursy linii  dotychczas obsługujące odcinek CH JANTAR - OS. BATOREGO - CH JANTAR zostają zastąpione przez nową linię  28 .
  • Kursy linii  19  dotychczas wykonywane do Nowego Cmentarza i działek oraz do Strefy Ekonomicznej zostają zastąpione przez nowe linie  26  27 .

Linia  2 :

Z uwagi na modyfikację przebiegu tras linii  19 , w obrębie Os. Batorego zmieniona zostanie również trasa linii  2 . W stosunku do dotychczas obowiązującej trasy, kierunek jazdy autobusów zostanie odwrócony:

  • W kierunku ul. Sportowej i Siemianic autobusy pojadą ulicami: Banacha, Wazów, Leszczyńskiego, Konarskiego, Rejtana, 3 Maja, Kołłątaja i dalej po stałej trasie.
  • W kierunku CH Jantar: Kołłątaja, 3 Maja, Rejtana, Konarskiego, Leszczyńskiego, Wazów, Banacha i dalej bez zmian.

Linia  9 :

Przebieg trasy tej linii zostanie uproszczony i skrócony. Autobusy w obu kierunkach będą kursować ulicami: Wazów, 3 Maja, Sobieskiego, Grunwaldzką i Poniatowskiego. Na odcinku ul. Sobieskiego (pomiędzy ul. Grunwaldzką a 3 Maja) utworzone zostaną trzy nowe przystanki.


Linia  28 :

Nowa linia zastępująca linię   na odcinku CH JANTAR - OS. BATOREGO - CH JANTAR. Linia będzie funkcjonować z częstotliwością co 30 minut w dni powszednie oraz co godzinę w soboty i niedziele. Autobusy oznaczone numerem  28  pojadą na trasie:

CH JANTAR - Kołobrzeska - Dmowskiego - Andersa - 11 Listopada - Piłsudskiego - Pileckiego - Rejtana - Konarskiego - Leszczyńskiego - 3 Maja - Sobieskiego - PARK WODNY - Sobieskiego - 3 Maja - Leszczyńskiego - Konarskiego - Rejtana - Pileckiego - Piłsudskiego - 11 Listopada - Andersa - Dmowskiego - Kołobrzeska - CH JANTAR

UWAGA!   Z uwagi na trwający okres letnich wakacji szkolnych przypominamy, że w tym czasie kursy oznaczone literą „X” nie są wykonywane. Dotyczy to w sposób szczególny linii  28 , jak również wybranych kursów na liniach  14 . Kursy te będą ponownie wykonywane od niedzieli 1 września br.

Linie  26  27 :

Nowe linie przejmujące obsługę Nowego Cmentarza i kompleksu ogródków działkowych przy ul. 3 Maja (linia  26 ) oraz Strefy Ekonomicznej (linia  27 ). Autobusy będą kursować na następujących trasach:

 26  PARK WODNY - Sobieskiego - 3 Maja - Zachodnia - NOWY CMENTARZ - Zachodnia - 3 Maja - 3 MAJA-DZIAŁKI - 3 Maja - Sobieskiego - PARK WODNY

 27  PARK WODNY - Sobieskiego - 3 Maja - Leszczyńskiego - Konarskiego - Rejtana - Braci Staniuków - STREFA EKONOMICZNA - Braci Staniuków - Rejtana - Konarskiego - Leszczyńskiego - 3 Maja - Sobieskiego - PARK WODNY


UWAGA!    Autobusy linii  26  27  będą rozpoczynać i kończyć bieg na pętli PARK WODNY. Wszystkie kursy tych linii będą ściśle powiązane z wybranymi kursami linii  19 . Natomiast w rozkładzie jazdy linii  19  kursy oznaczone:

  • Literą D - będą kontynuowane jako linia  26  do Nowego Cmentarza i działek;
  • Literami C i E - będą kontynuowane jako linia  27  do Strefy Ekonomicznej.

Przykładowo:

  • Autobus linii  19  odjeżdżający z pętli 11 Listopada w dni powszednie o godz. 10:09 po dojeździe do pętli PARK WODNY kontynuuje jazdę jako linia  26  do Nowego Cmentarza i działek.
  • Autobus linii  26  odjeżdżający z pętli 3 Maja-działki w dni powszednie o godz. 10:46 po dojeździe do pętli PARK WODNY kontynuuje jazdę jako linia  19  do pętli 11 Listopada.

PROSIMY O ZWRACANIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA OZNACZENIA KURSÓW!


UWAGA!    Na prośby działkowiczów na linii  26  uruchomiony zostanie dodatkowy kurs z pętli 3 Maja-działki o godz. 20:16. Kurs ten będzie wykonywany od poniedziałku do soboty wyłącznie w okresie letnich wakacji szkolnych.

Nowe przystanki:

Na górnym odcinku ul. Sobieskiego pomiędzy ul. Grunwaldzką, a 3 Maja wyznaczone zostaną trzy nowe przystanki o charakterze warunkowym (na żądanie):

  • Para nowych przystanków „Sobieskiego - 3 Maja” zostanie zlokalizowana na wysokości Policji,
  • Dodatkowy przystanek „Grunwaldzka” zostanie zlokalizowany  tuż przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Sobieskiego.

Na nowych przystankach zatrzymywać się będą autobusy linii  9 26 27  28 .

UWAGA!   W związku ze zmianami przebiegu tras, w obrębie Os. Batorego zmieniony zostanie zakres obsługi przystanków przez poszczególne linie. Przykładowo przystanek „Urząd Pracy” od 1 sierpnia będzie obsługiwany wyłącznie przez linie  8  19  a nie przez linię  9 . Prosimy o dokładne zapoznanie się z nowym przebiegiem tras przed rozpoczęciem podróży. Dla ułatwienia, już wkrótce na przystankach pojawią się plakaty informacyjne. Pamiętajmy, aby ich nie niszczyć i nie zrywać - w ten sposób utrudniamy innym planowanie podróży!

 

Do pobrania:

załączniki
pobierzSchemat zmian tras linii w obrębie Os. Batorego
pobierz (711kb)