Nowa zieleń przyuliczna
Nowa zieleń przyulicznaNowa zieleń przyulicznaNowa zieleń przyuliczna

Nowa zieleń przyuliczna

sposób na miejską wyspę ciepła

 

W obliczu ocieplającego się klimatu coraz istotniejszym problemem dla mieszkańców miast staje się zjawisko tzw. miejskiej wyspy ciepła, czyli lokalnego wzrostu temperatury na terenach ścisłej zabudowy miejskiej. Podniesienie temperatury wynika z właściwości budynków, chodników i dróg, których betonowe, asfltowe lub kamienne nawierzchnie po rozgrzaniu kumulują, a następnie wolno oddają ciepło, podnosząc temperaturę na ulicach. Przy ograniczonej wilgotności nawierzchni szczelnych, utrudnionej przez budynki wymianie powietrza centra miast stają się swoistymi wyspami ciepła, negatywnie wpływającymi na jakość życia mieszkańców.

W celu minimalizacji tych negatywnych efektów realizowane jest zadanie Odtworzenie zieleni przyulicznej na obszarze miasta Słupska ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji wchodzące w skład projektu „Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Aktualnie trwa sadzenie  404 drzew ozdobnych w pasach drogowych miasta Słupska przy ulicach Krasińskiego, Solskiego, Niedziałkowskiego, Reymonta, Prusa (od Mickiewicza do Wileńskiej), Żeromskiego (od Mickiewicza do Broniewskiego), Mickiewicza, Wileńskiej, Niemcewicza, Małachowskiego, Kołłątaja Konopnickiej, Wandy, Sułkowskiego, Paderewskiego, Tuwima, Szczecińskiej, Moniuszki, Chopina, Kopernika, Jaracza i Kaszubskiej.

Sadzone są następujących gatunki drzew, dobranych pod względem wysokości i pokroju do charakteru poszczególnych ulic:
Jarząb mączny `Magnifica` - Sorbus aria `Magnifica` - 71 szt,
Grusza drobnoowockowa `Chanticleer` - Pyrus calleryana `Chanticleer` - 52 szt,
Głóg pośredni `Pauls Scarlet` - Crateagus x media `Pauls Scarlet` - 128 szt,
Jarząb pospolity `Fastigiata` - Sorbus aucuparia `Fastigiata` - 24 szt,
Lipa drobnolistna `Greenspire` - Tilia cordata `Greenspire` - 55 szt,
Kasztanowiec czerwony `Briotii`- Aesculus x carnea `Briotii` - 10 szt,
Ksztanowiec zwyczajny - Aesculus hippocastanum - 10 szt,
Klon zwyczajny `Red Royal` - Acer platanoides `Red Royal` - 6 szt,
Jesion wyniosły `Nana` - Fraxinus excelsior `Nana` - 17 szt,
Klon zwyczajny `Globosum` - Acer platanoides `Globosum` - 22 szt,
Buk pospolity `Black Swan` - Fagus sylvitica `Black Swan` - 3 szt,
Jabłoń `Eleyi` - Malus `Eleyi` - 6 szt,