Sekundniki świetlne - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019

konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza konsultacje społeczne dotyczące koncepcji montażu wyświetlaczy czasu na sygnalizacjach świetlnych w ramach zadania pn. „Sekundniki świetlne - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019”

 1. Przedmiotem konsultacji jest koncepcja montażu wyświetlaczy czasu na sygnalizacjach świetlnych przy ulicach Tuwima, Deotymy, Jagiełły, Jaracza i Plac Zwycięstwa w Słupsku
  w ramach zadnia pn. „Sekundniki świetlne - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019”.

 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz zebranie uwag i propozycji mieszkanek
  i mieszkańców Słupska do opracowanej koncepcji przedstawiającej wytyczne dotyczące wyświetlaczy czasu oraz wynikające z nich propozycje lokalizacji komór wyświetlaczy.

 3. Konsultacje będą trwały od 1 lipca 2019 r. do 21 lipca 2019 r.

 4. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi osobiście lub pisemnie na adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 oraz elektronicznie na adres e-mail.: zim@zimslupsk.com, do koncepcji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 5. Konsultacje mają zasięg lokalny.

 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

 7. spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami miasta, które odbędzie się 8 lipca 2019 r.
  o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73 ,

 8. dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się 2 i 15 lipca 2019 r. w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73 w Słupsku w godzinach 8:00 ÷ 16:00 ?
  w pokoju nr 19. W trakcie dyżurów konsultacyjnych mieszkańcy będą mogli zapoznać się
  z koncepcją montażu wyświetlaczy czasu na sygnalizacjach świetlnych przy ulicach Tuwima, Deotymy, Jagiełly, Jaracza i Plac Zwycięstwa w Słupsku oraz złożyć formularz w wersji papierowej z uwagami lub propozycjami do projektu,

 9. udostępnienia dokumentu w formie papierowej w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej
  w Słupsku ? Dział Eksploatacji i Inwestycji (ul. Przemysłowa 73, pok. 19), w formie elektronicznej na stronie internetowej ZIM (http://zimslupsk.com/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (http://bip.um.slupsk.pl/) i www.slupsk.pl ,

 10. zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku lub przesłać w wersji elektronicznej na adres
  e-mail.: zim@zimslupsk.com (w tytule wiadomości należy wpisać „Wyświetlacze czasu - SBO 2019”), w terminie do 21 lipca 2019 r.

 11. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku .

 12. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a zgłaszane w ich trakcie uwagi nie są wiążące dla organów Miasta Słupska.

załączniki
pobierzOgłoszenie o konsultacjach
pobierz (494kb)
pobierzKOncepcja projektowa
pobierz (1323kb)
pobierzFormularz konsultacyjny
pobierz (43kb)
pobierzRaport z konsultacji społecznych
pobierz (167kb)