Projekt zagospodarowania przebudowy ulicy Zamojskiego w Słupsku

Konsultacje Społeczne

 Prezydent Miasta Słupska ogłasza konsultacje społeczne dotyczące

projektu zagospodarowania przebudowy ulicy Zamojskiego w Słupsku

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt zagospodarowania trenu dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Zamojskiego - projekt.”
 2.  
 3. Konsultacje będą trwały od 10 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
 4. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi osobiście lub pisemnie na adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 oraz elektronicznie na adres e-mail.: zim@zimslupsk.com, do całego projektu zagospodarowania terenu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Konsultacje mają zasięg lokalny.
 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
 1. spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami miasta, które odbędzie się 26 czerwca 2019 r.
  o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73 ,
 2. dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się 11 i 18 czerwca 2019 r. w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73 w Słupsku w godzinach 8:00 ÷ 16:00 - w pokoju nr 19. W trakcie dyżurów konsultacyjnych mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem zagospodarowania terenu oraz złożyć formularz w wersji papierowej z uwagami lub propozycjami do projektu,
 3. udostępnienia dokumentu w formie papierowej w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku - Dział Eksploatacji i Inwestycji (ul. Przemysłowa 73, pok. 19), w formie elektronicznej na stronie internetowej ZIM (http://zimslupsk.com/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (http://bip.um.slupsk.pl/) i www.slupsk.pl ,
 4. zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail.: zim@zimslupsk.com (w tytule wiadomości należy wpisać „Przebudowa ul. Zamojskiego”), w terminie do 30 czerwca 2019 r.
 1. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku .
 2. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a zgłaszane w ich trakcie uwagi nie są wiążące dla organów Miasta Słupska.

UWAGA: Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie z datą wpływu po 30 czerwca 2019 r.

załączniki
pobierzOgłoszenie o konsultacjach -ul. Zamojskiego
pobierz (463kb)
pobierzZałącznik nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu
pobierz (366kb)
pobierzZałącznik nr 2 - formularz konsultacyjny
pobierz (89kb)
pobierzRaport z konsultacji społecznych
pobierz (406kb)