Kolejny Informator rewitalizacyjny o inwestycjach ZIM

Kolejny Informator rewitalizacyjny o inwestycjach ZIM

w TV Słupsk

W programie telewizyjnym TV Słupsk dostęnym w sieci kablowej Vectra obejrzeć można Informator Rewitalizacyjny. W programie mowa jest m.in o:

- inwestycji drogowych prowadzonych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” w ramach poddziałania 8.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

- modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Słupska, realizowanej na podstawie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.4 Redukcja emisji, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska",

- przebudowie i budowie nowych parków i skwerów miejskich w ramach Projektu „Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 dla 2 typu projektu - Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Polecamy
Zespół ZIM Słupsk