Prace kamieniarskie

na cmentarzach komunalnych

Od 15 września do 15 października 2017 prace kamieniarskie z użyciem samochodów mogą być prowadzone do godziny 16.30. Prosimy o przestrzeganie godziny wyjazdu z nekropolii, bramy będą zamykane.

ZIM Słupsk