Realizacja zadań

Listopad 2018 - Prace przy Stawku Łabędzim i ciągu spacerowego do ulicy Kaszubskiej