Kontrola projektu

Projekty, które korzystają z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podlegają obligatoryjnej kontroli. Aby zapewnić najwyższe standardy ich realizacji stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości.

W związku z realizacją przez Miasto Słupsk projektu pn. „Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska”  informujemy, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju stworzyło narzędzie do zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z przedsięwzięciem.

Przekazywane sygnały pozwolą na wdrożenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
- skorzystać z formularza
lub
- wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Szczegółowe informacje nt. kontroli projektów znajdują się na stronie  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.