Przebudowa ulicy Mostnika

Przebudowa ulicy Mostnika

rozpoczęcie prac nawierzchniowych odcinka jednokierunkowego

 „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Umowa o dofinansowanie nr: RPPM.08.01.02-22-0001/17-00 z dnia 04 grudnia 2017 r.

Po zakończeniu rozbiórek starych nawierzchni, wykonaniu robót związanych z budową i wymianą instalacji podziemnych rozpoczęły się prace przy wykonywaniu chodników przy ulicy Mostnika na odcinku od ulicy Dominikańskiej do Łukasiewicza. Ustawione są juz obrzeża nowej jednokierunkowej jezdni i możliwe jest wykonanie chodników, które znajdować się będą w jednej płaszczyźnie z nową asfaltową jezdnią. Ten odcineku ulicy czekają największe zmiany, uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Ulica Michała Mostnika po przebudowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stary Rynek do skrzyżowania z ul. Łukasiewicza będzie dwukierunkowa o szerokości jezdni 6,0 m, natomiast na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza do ulicy Dominikańskiej będzie jednokierunkowa o szerokości jezdni 4,0 m. Po wschodniej stronie jezdni powstane ciąg kilkudziesięciu skośnych miejsc postojowych wraz z chodnikiem, natomiast po stronie zachodniej piesi będa mogli korzystać z szerokiego chodnika z płyt kamiennych.

załączniki
pobierzPlan zagospodarowania nawierzchni
pobierz (193kb)