Kim jesteśmy

 Imię i Nazwisko  Stanowisko  Kontakt Adres
  Jarosław Borecki  Dyrektor 598410091    Przemysłowa 73
Janina Golczyk Zastępca dyrektora 598410091    Przemysłowa 73
Bożena Stryszko  Główny Księgowy 598410091    Przemysłowa 73