próg zamówieniarówno/powyżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-08-02
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP3.261.11.2019
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaUtrzymanie czystości, zimowe utrzymanie ciągów pieszych oraz pielęgnacja trawników na terenach administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
termin realizacji przedmiotu zamówienia36 miesięcy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumZad.1 - 5.500,00 zł; Zad. 2 - 3.100,00 zł, Zad. 3 - 5.500,00 zł, Zad. 4 - 4.000,00 zł
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60%, 2) Doświadczenie Kirownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia - waga 40%
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuPlatforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
termin składania ofert2019-09-06
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniu
osoba upoważniona do kontaktówWszelkie dokumenty dotyczące postępowania oraz sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą znajdują się na Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk