próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-06-06
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk.
numer zamówieniaZP4.261.6.2019
rodzaj zamówieniadostawy
nazwa zamówieniaWykonanie w 2019 r. zadania inwestycyjnego pn.: Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw, będących w administrowaniu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
termin realizacji przedmiotu zamówieniado 120 dni od dnia zawarcia umowy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium2 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane zamówienie - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-06-17
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 06.06.2019r. zamieszczone w BZP pod nrem 555868-N-2019 » pobierz (39KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w dniu 07.06.2019 r. w BZP pod nr 540114819-N-2019 » pobierz (13KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Michał Świderek - Inspektor Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Grzegorz Warsiński - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nru 1 do nru 6 » pobierz (234KB)
Załącznik nr 7 - Mapa z widokiem placu zabaw - lokalizacja nowego urządzenia zabawowego - Park przy ul. Zygmunta Augusta w Słupsku » pobierz (631KB)
Załącznik nr 8 - Zdjęcie poglądowe wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego » pobierz (60KB)
Załącznik nr 9 - Zdjęcie urządzenia zabawowego do likwidacji » pobierz (3292KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający pismem z dnia 07.06.2019 r. znak ZP2.261.6.5.2019 dokonał zmiany treści SIWZ, w tym terminu składania i otwarcia ofert » pobierz (905KB)
Zamawiający pismem z dnia 12.06.2019r. znak ZP4.261.6.6.2019 udzielił wyjaśnień treści SIWZ » pobierz (663KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp » pobierz (347KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak: ZP261/6/15/2019 z dnia 11.07.2019r. » pobierz (483KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia » pobierz (33KB)