próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-06-22
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/9/17
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaOpracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych z przedmiarami robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego w Słupsku pn. "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi" - Trzy części (zadania)
termin realizacji przedmiotu zamówienia15.12.2017 r. - dotyczy każdej części (zadania)
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumCzęść pierwasza (zadanie nr 1) - 8 500,00 PLN; Część druga (zadanie nr 2) - 6 500,00 PLN; Część trzecia (zadanie nr 3) - 1 800,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenieDla każdej części (zadania): 1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-06-30
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 22.06.2017 r. zamieszczone w BZP pod nr 530536-N-2017 » pobierz (38KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Halina Piwowarska - Starszy Specjalista Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do 7, w tym 7A, 7B, 7C » pobierz (346KB)
Załącznik nr 8A do SIWZ - Mapa z zaznaczoną lokalizacją projektowanego urządzenia na zadaniu nr 1 » pobierz (107KB)
Załącznik nr 8B do SIWZ - Mapa z zaznaczoną lokalizacją projektowanego urządzenia na zadaniu nr 2 » pobierz (173KB)
Załącznik nr 8C do SIWZ - Mapa z zaznaczoną lokalizacją projektowanego urządzenia na zadaniu nr 3 » pobierz (67KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacje z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (430KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak ZIM.ZP.II.341/9/14/17 z dnia 09.08.2017 r. » pobierz (1661KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane dnia 21.08.2017 r. w BZP pod nr 500015427-N-2017 » pobierz (24KB)