Wojska Polskiego

Zmiany na ulicy Wojska Polskiego

Stała organizacja ruchu

25.04.2012r. zaczyna obowiązywać nowa, zmodyfikowana, stała organizacja ruchu na deptaku ulicy Wojska Polskiego. 

Krótko o zmianach:

- na deptaku obowiązuje znak "strefa zamieszkania" (prędkość maksymalna 20km/h, pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem, zatrzymywanie pojazdu tylko w miejscach do tego przeznaczonych)

- wprowadzono ograniczenie tonażu do 2,5t - ma to zapobiec degradacji deptaka i jego otoczenia

- do znaków B-2 "zakaz wjazdu" dodane zostały tabliczki "nie dotyczy rowerów" 

Jednocześnie wyrażamy nadzieję, iż wszystkie zmiany zarówno w zagospodarowaniu pasa drogowego oraz wprowadzone ograniczenia pozytywnie wpłyną na wizerunek ulicy Wojska Polskiego.

Dodatkowo zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty gospodarcze do organizacji "ogródków konsumpcyjnych", które zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku zwolnione są z opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

Pozdrawiam 

MIR

 

załączniki