Strefy prędkości

Zmiana stałej organizacji ruchu

Rejon ulic Długa i Ogrodowa.

Zgodnie z zapowiedziami chciałbym  przedstawić propozycje zmian stałej organizacji ruchu w rejonie ulicy Długiej oraz uzasadnienie takiego wyboru wraz z przyszłymi planami.

Zaczynając od początku, czyli od tworzenia bezpiecznej infrastruktury drogowej jest 5 głównych zasad, które na nią się składają:

 • Funkcjonalność (hierarchia sieci) - droga pełni tylko jedną funkcję (np. tranzytową) i jej rzeczywiste wykorzystanie winne być zgodne z tą funkcją
 • Jednorodność - np. stała struktura rodzajowa pojazdów
 • Czytelność - wygląd drogi jednoznacznie wskazujący jej funkcję
 • Przewidywalność - zapewnienie geometrii i oznakowania ulicy zgodnie z pełniącą przez nią funkcję
 • Kompensacja błędów uczestników ruchu.

Ulica Długa i jej okolice
Przedmiotowy teren zawarty jest pomiędzy ulicami Deotymy, Ogrodowa oraz Jaracza, które są częścią dróg rozprowadzających. Reszta ulic pomiędzy nimi są to ulice typowo dojazdowe spełniające funkcję wewnętrznej obsługi osiedla i doprowadzające do ulic rozprowadzających (całość schematycznie pokazano na rysunku nr 1).  Zgodnie z tym rysunkiem należy dążyć bezsprzecznie do ograniczania włączeń do ulic głównych, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu oraz wzrost przepustowości ( o czym później przy stałej organizacji). Jednocześnie zaleca się aby ulice pełniące funkcję dróg  dojazdowych były przyjazne jej mieszkańcom oraz pieszym i rowerzystom, stąd obowiązuje na nich przeważnie ograniczenie prędkości do 30km/h (rys. 2 zdjecie tytułowe).
Tak podzielone funkcje i hierarchia sieci drogowej umożliwia uzyskanie znaczącej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. I to na tyle o modelu teoretycznym.

Propozycja organizacji ruchu w rejonie ulicy Długiej.

 1. Uliice Długa, Polna, Sygietyńskiego, Płowiecka - czytelne funkcje dróg dojazdowych
 2. Rozprowadzenie ruchu z rejonu przedmiotowych ulic odbywa się przez ulicę Ogrodową, Jaracza, Paderewskiego.
 3. Ulica Długa na odcinku od ulicy Deotymy do ulicy Polnej staje się odcinkiem jednokierunkowym    w kierunku od Deotymy co przyczynia się do:
  1.    Zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy Deotymy przez likwidację skrzyżowania. Dodatkowo miejsce włączenia obarczone jest brakiem widoczności na włączenie (zatoka autobusowa).
  2.    Likwidujemy niebezpieczny manewr jakim jest próba włączenia się do ruchu na pas lewy w celu zjechania na Plac Zwycięstwa (co odbywa się przez przejście dla pieszych).
  3.    Wyjazd z tej części ulicy Długiej możliwy jest przez ulice Ogrodową oraz Płowiecką ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego włączenia się do ruchu na skrzyżowaniu ulic Deotymy - Ogrodowa (wyspa dzieląca, widoczność, znaczny odcinek do zjechania na lewy pas).
 4. Wprowadzamy czytelne oznakowanie zgodnie z pkt. przytoczonymi na początku ( strefa TEMPO 30).
 5. Skrzyżowania funkcjonują jako równorzędne (zgodnie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego) co wpływa na poprawę bezpieczeństwa.
 6. Organizacja ruchu ma charakter docelowy tj. w przypadku budowy ciągu pieszo - jezdnego przedmiotowa organizacja będzie rekomendowaną.

Mam nadzieję, iż w miarę czytelnie przedstawiłem proponowane zmiany. Takie same opracowania będą powstawać dla kolejnych rejonów. Duży wpływ na prace będzie mieć także budowa „ringu miejskiego”.

Jak zawsze czekam na maile pod adresem: mir@zimslupsk.com

Uwagi mogą dotyczyć także innych rejonów miasta.

Pozdrawiam

Michał Żuber


 

 

załączniki
pobierzProjekt
pobierz (461kb)
pobierzFunkcje dróg
pobierz (18kb)