Zieleń przydrożna

Zieleń przydrożna

w ramach zadania "Nowy przebieg DK 21 w Słupsku"

Podczas realizacji inwestycji  pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku" niezbędne jest dokonanie wycinki drzew oraz karczowanie krzewów w celu przygotowania placu budowy. Jednocześnie w ramach zadania, aby zrekompensować ubytki zieleni, a także poprawić warunki estetyczne, mikroklimatyczne i akustyczne zostaną dokonane liczne nasadzenia drzew, krzewów, bylin i pnączy.

Łącznie w ramach inwestycji wykonane zostaną:

WYCINKI:

- wycinka drzew: 858 szt. w tym 242 szt. drzew owocowych

- karczowanie krzewów: 12.879,00 m2

NASADZENIA:

- drzewa ozdobne formy naturalnej: 3.303 szt.

- drzewa i krzewy formy piennej: 1.019 szt.

- krzewy liściaste: 5.376 szt.

- byliny: 15.418 szt.

- pnącza: 817 szt.

 

Etap I

WYCINKI:

wycinka drzew - 218 szt.,

wykarczowanie krzewów z powierzchni 641,8 m2,

NASADZENIA:

3991 szt. krzewów liściastych,

490 szt drzew i krzewów iglastych,

15.418 szt bylin i traw ozdobnych,

 wysypanie grysem powierzchni - 1. 062 m2,


Etap II

WYCINKI:

wycinka drzew - 453 szt.,

wykarczowanie krzewów z powierzchni 8. 208,5 m2,

NASADZENIA:

- 1385 szt. krzewów liściastych,

- 529 drzew i krzewów iglastych,

- 2271 drzew liściastych formy piennej,

- 316 szt. drzew liściastych formy naturalnej,

- 817 szt. pnączy

 

Etap III

WYCINKI:

wycinka drzew - 187 szt.,

karczowanie krzewów z powierzchni 10. 723 m2,

przesadzenie drzew - 2 szt.,

NASADZENIA:

- 716 szt drzew liściastych.