Zamknięcie odcinka ulicy Zygmunta Augusta

Zamknięcie odcinka ulicy Zygmunta Augusta

utrudnienia od 28 października

Od 28 października br. w związku z rozpoczęciem robót związanych z przebudową odcinka ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Ulica Zygmunta Augusta na odcinku od ulicy Sobieskiego do zjazdu do przedszkola nr 10 i Szkoły Podstawowej STO  będzie zamknięta dla ruchu pojazdów samochodowych od dnia 28 października 2020r.

W celu umożliwienia prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową drogi zamknięty zostanie odcinek ulicy Zygmunta Augusta od ulicy Sobieskiego do zjazdu do przedszkola nr 10 i Szkoły Podstawowej STO. Dojazd do przyległych posesji będzie możliwy, choć utrudniony z uwagi na prowadzone prace z okresowym wyłączeniem dojazdu na czas robót wymagających całkowitego wyłączenia drogi z ruchu.

Objazdy w obu kierunkach możliwe będą ulicami Chrobrego i Banacha, jednokierunkowo ulicami Chodkiewicza i Żółkiewskiego. Ponadto zmianie ulegnie organizacja ruchu na drodze wewnętrznej przy budynkach Banacha 3 i Zygmunta Augusta 6: na odcinku od ulicy Zygmunta Augusta do zjazdu w kierunku ulicy Sobieskiego (przy sklepie Biedronka) zostanie utrzymany dotychczasowy kierunek jazdy, natomiast od wyjazdu z drogi przy przedszkolu  nr 10 i Szkole Podstawowej STO ruch będzie odbywał się w kierunku zjazdu w kierunku ulicy Sobieskiego (przy sklepie Biedronka).

Prace budowlane będą postępować w kierunku ulicy Chrobrego.

W załączeniu schemat odcinków z utrudnieniami w ruchu oraz trasami objazdów.

załączniki