Grodzka 1
Grodzka 1Grodzka 2Przejście 1Przejście 2

Uspokojenie ruchu - ul.Grodzka

Koncepcja zmian - aktualizacja

W związku z częstymi prośbami mieszkańców miasta o konsultacje w sprawie "dużych" zmian w organizacji ruchu już dziś testowo odniosę się do tych wniosków i udostępniam planowane zmiany na odcinku ul. Grodzkiej w Słupsku. 

- Sytuacja istniejąca

Wprowadzone w ubiegłym roku ograniczenia (prędkość, tonaż) zdały częściowy egzamin. Niestety szeroka jezdnia zachęca kierowców, do szybszej jazdy niż dozwolona, a także przez brak azylu wprowadza zagrożenie dla pieszych. Jednocześnie jak na Stare Miasto strefa ta posiada małą ilość miejsc postojowych. 

- Proponowane zmiany

Nowy projekt uwzględnia wszystkie propozycje jakie otrzymaliśmy. Są to m.in. możliwość ominięcia autobusu oraz nie wprowadzanie parkowania skośnego. Jako, iż największy problem powstaje na styku bitum - kostka większość zmian zostanie wprowadzona w tym właśnie miejscu. Zgodnie ze standardami za skrzyżowaniem z ulicą Piekiełko powstanie wyniesione przejście dla pieszych razem z azylem, co spowoduje zmniejszenie prędkości pojazdów poprzez wyniesienie oraz miejscowe zwężenie pasa ruchu. Koncepcja budowy azylu przy Starym Rynku pozostaje bez zmian. W załącznikach przedstawiony jest nowy projekt oraz przykładowe zdjęcia. 

- Co zyskujemy

  • zmniejszenie prędkości rzeczywistej pojazdów;
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (mniejsza prędkość, azyl, wyniesione przejście dla pieszych);
  • zmniejszony hałas drogowy oraz realne zmniejszenie prędkości (informacje w załączniku - tabelka zależności hałasu od prędkości)

Mam nadzieję, iż zmiany zostaną przyjęte pozytywnie.

Wszelkie pytania, sugestie, propozycje zmian do przedmiotowego projektu proszę kierować na maila.

mir@zimslupsk.com

Pozdrawiam

Michał Żuber 

załączniki