Ulica Lipowa w Słupsku

Ulica Lipowa w Słupsku

Koncepcja rozbudowy

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zaprasza do zapoznania się z koncepcją rozbudowy odcinka ulicy Lipowej pomiędzy ulicami Raszyńską i Lelewela w Słupsku. W ramach powyższej inwestycji planowane jest wykonanie nowej jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodnika wraz z budową zjazdów oraz dojść do posesji oraz zagospodarowanie zielenią i budowa odwodnienia nawierzchni.

Uwagi do przedstawionej koncepcji można zgłaszać w formie pisemnej w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zim@zimslupsk.com do 25 kwietnia br.

Rozpoczęcie rozbudowy powyższej drogi planowane jest na 3 kwartał bieżącego roku.

W załączeniu plan zagospodarowania terenu w formacie pdf.

załączniki