Rusza przebudowa chodnika przy ulicy Jaracza

Rusza przebudowa chodnika przy ulicy Jaracza

utrudnienia w ruchu

 „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Umowa o dofinansowanie nr: RPPM.08.01.02-22-0001/17-00 z dnia 04 grudnia 2017 r.

 

17 września 2019r. (wtorek) rozpoczynają się prace polegające na przebudowie chodników przy ulicy Jaracza. Ciągi piesze po obu stronach ulicy zyskają nową nawierzchnię z płyt betonowych. Prace rozpoczną się na odcinku od ulicy Lutosławskiego i będą postępować w kierunku Placu Zwycięstwa. Z uwagi na konieczność wyłączania z ruchu odcinków chodników prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po ulicy Jaracza.