Realizacja zadania - etap I - Rok 2014

Realizacja zadania - etap I - Rok 2014

 

Inwestycja pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku" jest współfinansowana w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na podstawie umowy
nr POIS.08.02.00-00-082/14-00 z dnia 18.03.2014r. i Aneksu nr POIS.08.02.00-00-082/14-01 z dnia 10.04.2015r.

17.06.2014r.

Trwają prace związane z usunięciem kolizji ciepłowniczych i wodociągowych.


01.07.2014r.

Prowadzone są roboty ziemne na odcinku od ul. Poznańskiej do terenów ZIM w Słupsku, roboty prowadzone przez firmę Cofely związane z przebudową kolidującej sieci ciepłowniczej, zakończono prace przy palowaniu podpór wiaduktu nad torami PKP, trwa przebudowa trakcji kolejowej, trwają prace rozbiórkowe budynków na trasie budowanej drogi, trwają prace przy przebudowie kolidujących wodociągów przy ul. Koszalińskiej.


07.07.2014r.

Etap I inwestycji pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku". Trwają prace związane z wymianą gruntu na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Przemysłowej, wyburzono kolidujące budynki na terenie ZIM w Słupsku, rozebrano estakadę ciepłowniczą nad ul. Przemysłową, ciepłociąg został przeniesiony pod jezdnię ulicy, wykonano palowanie przyczółków wiaduktu nad linią kolejową 202, na przyczółku od strony ulicy Grottgera wykonano warstwę wyrównawczą z chudego betonu i rozpoczynają się prace zbrojarskie. Trwają roboty związane z przebudową trakcji kolejowej. Na ulicy Koszalińskiej kończą się prace związane z przełożeniem kolidującego wodociągu.


14.07.2014r.

Trwają prace związane z wymianą gruntu na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Przemysłowej oraz od ulicy Przemysłowej do torów PKP, przebudowywany jest ciepłociąg na odcinku od ulicy Przemysłowej do Poznańskiej, trwają prace zbrojarskie na północnym przyczółku wiaduktu nad linią kolejową 202. Dobiegają końca roboty związane z przebudową trakcji kolejowej. Na ulicy Koszalińskiej rozpoczęła się przebudowa gazociągu, nowy wodociąg zostanie w tym tygodniu wpięty do sieci na skrzyżowaniu z ulicą Szczecińską.


21.07.2014r.

Etap I inwestycji pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku". Trwają prace związane z wymianą gruntu na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Przemysłowej oraz od ulicy Przemysłowej do torów PKP, przebudowywany jest ciepłociąg na wysokości terenu ZIM, trwają prace zbrojarskie oraz szalunkowe na północnym przyczółku wiaduktu nad linią kolejową 202. Trwa przekładanie trakcji kolejowej. Na ulicy Koszalińskiej trwa przebudowa gazociągu, budową przyłączy wodociągowych, a także rozpoczęła się budowa sieci oświetlenia oraz teletechnicznej.


28.07.2014r.

 Etap I inwestycji pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku". Trwają prace związane z wymianą gruntu na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Przemysłowej oraz od ulicy Przemysłowej do torów PKP, przebudowywany został ciepłociąg na wysokości terenu ZIM, zabetonowano ławę fundamentową, trwają prace zbrojarskie oraz szalunkowe korpusu północnego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową 202, na przyczółku południowym dobito dodatkowe pale i rozpoczynają się prace przy wykopie oraz rozkuwaniu pali. Przełożono sieć trakcyjną, trwa rozbiórka bramownic trakcyjnych. Na ulicy Koszalińskiej trwa przebudowa gazociągu, budowa przyłączy wodociągowych, a także budowa sieci oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji teletechnicznej.


04.08.2014r.

Trwają prace związane z wymianą gruntu na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Przemysłowej na terenie ZIM, trwają prace zbrojarskie oraz szalunkowe korpusu północnego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową 202, na przyczółku południowym rozkuwane są pale, trwa przygotowanie do prac zbrojarskich. Rozpoczęła się przebudowa wodociągu w ulicy Przemysłowej. Na ulicy Koszalińskiej trwa przebudowa gazociągu, budowa przyłączy wodociągowych, a także budowa sieci oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji teletechnicznej.


20.08.2014r.

Trwają prace związane z wymianą gruntu na odcinku przy ul. Przemysłowej, prace zbrojarskie oraz szalunkowe południowego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową 202, na przyczółku północnym wykonano betonowanie korpusu. Rozpoczęła się przebudowa sieci uzbrojenia przy ulicy Przemysłowej. Na ulicy Koszalińskiej trwa przebudowa gazociągu oraz wymiana gruntu przy ulicy Grottgera


26.08.2014r.

Trwają prace związane z wymianą gruntu na odcinku przy ul. Przemysłowej, prace zbrojarskie oraz szalunkowe południowego przyczółka wiaduktu nad torami kolejowymi, na przyczółku północnym rozebrano szalunki korpusu. Rozpoczęła się przebudowa sieci uzbrojenia przy ulicy Przemysłowej, trwa przebudowa i budowa uzbrojenia przy ul. Koszalińskiej. Na ulicy Koszalińskiej wymiana gruntu pomiędzy torami PKP a ulicą Grottgera.


02.09.2014r.


Trwają prace zbrojarskie oraz szalunkowe południowego przyczółka wiaduktu nad torami kolejowymi, na przyczółku północnym rozebrano szalunki korpusu, rozpoczęto gromadzenie piasku na nasyp wiaduktu. Trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia przy ulicy Przemysłowej i Koszalińskiej. Przy ulicy Koszalińskiej trwają prace ziemne.


09.09.2014r.

Trwają prace zbrojarskie oraz szalunkowe południowego przyczółka wiaduktu nad torami kolejowymi. Trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia przy ulicy Przemysłowej i Koszalińskiej. Przy ulicy Koszalińskiej trwają prace ziemne.


16.09.2014r.

Zakończono prace zbrojarskie oraz szalunkowe południowego przyczółka wiaduktu nad torami kolejowymi - wykonano betonowanie. Trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia przy ulicy Przemysłowej i Koszalińskiej. Przy ulicy Koszalińskiej oraz przy rondzie na skrzyżowaniu z ulicą Poznańską trwają prace ziemne.


29.09.2014r.

Rozszalowano południowy przyczółek wiaduktu nad torami kolejowymi. Trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia przy ulicy Przemysłowej i Koszalińskiej. Przy ulicy Koszalińskiej oraz przy rondzie na skrzyżowaniu z ulicą Poznańską trwają prace ziemne, rozpoczęto stabilizację gruntu cementem.


 21.10.2014r.

Trwa montaż konstrukcji stalowej wiaduktu nad torami kolejowymi od strony ulicy Przemysłowej oraz Krzywoustego. Trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia przy ulicy Przemysłowej i Koszalińskiej. Przy ulicy Koszalińskiej między ulicami Dunikowskiego i Matejki trwają prace ziemne. Wykonano stabilizację gruntu cementem, rozłożono kruszywo oraz rozpoczęto roboty brukarskie przy ustawianiu krawężników.


28.10.2014r.

 Trwa montaż konstrukcji stalowej wiaduktu nad torami kolejowymi od strony ulicy Przemysłowej oraz Krzywoustego. Trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia przy ulicy Przemysłowej i Koszalińskiej. Przy ulicy Koszalińskiej między ulicami Dunikowskiego i Matejki trwają prace ziemne. Wykonano stabilizację gruntu cementem, rozłożono kruszywo oraz rozpoczęto roboty brukarskie przy ustawianiu krawężników od ulicy Grottgera do ulicy Dunikowskiego.03.11.2014r.

Trwa montaż konstrukcji stalowej wiaduktu nad torami kolejowymi. Trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia przy ulicach Poznańskiej i Grottgera. Przy ulicy Koszalińskiej między ulicami Dunikowskiego i Matejki trwają prace ziemne. Wykonano stabilizację gruntu cementem, rozłożono kruszywo oraz trwają roboty brukarskie przy ustawianiu krawężników.Rozpoczęto prace związane z wyburzeniem budynków magazynowych przy ul. Grottgera.


12.11.2014r.

Trwa montaż konstrukcji stalowej wiaduktu nad torami kolejowymi. Trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia. Wykonano stabilizację gruntu cementem przy ul. Koszalińskiej, rozłożono kruszywo oraz trwają roboty brukarskie przy ustawianiu krawężników.


18.11.2014r.

Trwa montaż konstrukcji stalowej wiaduktu nad torami kolejowymi. Zamontowane zostały łożyska, demontowane są podpory tymczasowe w międzytorzu, rozpoczął się montaż wieszaków, wykonywane jest deskowanie płyty obiektu. Wykonywane są ostatnie prace związane z przebudową i budową sieci uzbrojenia. Wykonano stabilizację gruntu cementem przy ul. Koszalińskiej, rozłożono kruszywo, kończą się roboty brukarskie przy ustawianiu krawężników, rozpoczęto wykonywanie podbudowy bitumicznej nowej jezdni ulicy Koszalińskiej.


25.11.2014r.

Trwa montaż konstrukcji stalowej wiaduktu nad torami kolejowymi. Zamontowane zostały wieszaki, wykonywane jest deskowanie płyty obiektu, rozpoczynają się prace zbrojarskie. Rozpoczęto wykonywanie murów oporowych z elementów prefabrykowanych oraz nasypów najazdów na wiadukt. Wykonywane są ostatnie prace związane z przebudową i budową sieci uzbrojenia. Wykonano podbudowy bitumiczne na niemal całym odcinku nowej jezdni ulicy Koszalińskiej, ponadto pomiędzy ulicami Matejki a Dunikowskiego wykonano odcinek próbny drugiej warstwy bitumicznej - wiążącej. Zakończono wykonywanie wpustów deszczowych na odcinku od ulicy Poznańskiej w kierunku ulicy Przemysłowej oraz wykonano profilowanie terenu pod obie jezdnie.


10.12.2014r.

 

Kończony jest montaż konstrukcji stalowej wiaduktu nad torami kolejowymi, trwają prace zbrojarskie płyty wiaduktu. Trwa wykonywanie murów oporowych z elementów prefabrykowanych oraz nasypu najazdu na wiadukt. Wykonywane są prace związane z budową sieci uzbrojenia. Zakończono rozbiórki obiektów magazynowych przy ul. Grottgera. Wykonano podbudowy bitumiczne na całym odcinku nowej jezdni ulicy Koszalińskiej. Wykonywane są prace związane z odwodnieniem odcinka od ulicy Poznańskiej w kierunku ulicy Przemysłowej.