Realizacja zadania - etap II - Rok 2014

Realizacja zadania - etap II - Rok 2014

 

Inwestycja pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku" jest współfinansowana w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na podstawie umowy
nr POIS.08.02.00-00-082/14-00 z dnia 18.03.2014r. i Aneksu nr POIS.08.02.00-00-082/14-01 z dnia 10.04.2015r.

12.05.2014

Trwają prace na drugim etapie "Nowego przebiegu DK 21 w Słupsku". Rozpoczęto wycinkę drzew - prace przygotowawcze pod roboty ziemne i instalacyjne. Na odcinku ulicy Rejtana od ul. Piłsudskiego do Banacha rozpoczęto roboty ziemne. Powstało także około 300 metrów kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Rejtana od ul. Grunwaldzkiej do ul. Konarskiego.


19.05.2014

Zakończono wycinkę drzew poza terenami ogrodów działkowych. Na odcinku ulicy Rejtana od ul. Piłsudskiego do Banacha trwają roboty ziemne. Trwa budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Rejtana od ul. Grunwaldzkiej do ul.3 Maja.


26.05.2014

Na odcinku ulicy Rejtana od ul. Piłsudskiego do Banacha trwają roboty ziemne. Trwa budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Rejtana od ul. Grunwaldzkiej do ul.3 Maja.


02.06.2014

Na odcinku ulicy Rejtana od ul. Banacha do al. 3 Maja oraz od ul. Konarskiego do ul. Grunwaldzkiej trwają roboty ziemne. Trwa budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Rejtana od ul. Grunwaldzkiej do ul.Piłsudskiego. Rozpoczęto prace związane z usunięciem kolizji i przełożeniem sieci uzbrojenia terenu przy ul. Piłsudskiego.


16.06.2014

Przy ul. 11 Listopada i Piłsudskiego prowadzone sa prace montażowe, natomiast od ul. Rejtana prace ziemne pod przyszłe jezdnie, chodniki i drogi dla rowerów.


30.06.2014

Przy ul. 11 Listopada trwają prace związane z przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu (sieci ciepłownicze, teletechniczne i kanalizacyjne) oraz budową kanalizacji deszczowej i sieci elektrycznej. Na odcinku ulicy Piłsudskiego oraz Rejtana do al. 3 Maja trwają prace ziemne pod przyszłą drogę oraz budowa infrastruktury podziemnej. Wykonano ogrodzenie działek przy ul. Rejtana, usunięto kolizje elektroenergetyczne, trwa budowa przykanalików kanalizacji deszczowej.


07.07.2014

Realizacja II etapu inwestycji "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku". Trwają prace związane z przebudową kolidujące infrastruktury podziemnej oraz budową kanalizacji deszczowej, teletechnicznej oraz oświetlenia drogowego przy ul. 11 Listopada, Piłsudskiego i Rejtana. Trwają prace ziemne na odcinku ul. Piłsudskiego oraz Rejtana na odcinku do ul. Banacha. Wykonano przykanaliki kanalizacji deszczowej przy ul. Rejtana na odcinku od al. 3 Maja.


14.07.2014

Trwają prace związane z przebudową kolidujące infrastruktury podziemnej oraz budową kanalizacji deszczowej, teletechnicznej oraz oświetlenia drogowego przy ul. 11 Listopada, Piłsudskiego i Rejtana. Trwają prace ziemne na odcinku ul. Piłsudskiego oraz Rejtana na odcinku do ul. Banacha. Rozpoczęło się odhumusowanie pod nową jezdnię ulicy 11 Listopada oraz odcinka ulicy Rejtana od ulicy Konarskiego do alei 3 Maja.


21.07.2014

 

Trwają prace związane z przebudową kolidujące infrastruktury podziemnej oraz budową kanalizacji deszczowej, teletechnicznej oraz oświetlenia drogowego przy ul. 11 Listopada, Piłsudskiego i Rejtana. Trwają prace ziemne na odcinku ul. Piłsudskiego oraz Rejtana na odcinku do ul. Banacha. Trwa odhumusowanie pod nową jezdnię ulicy 11 Listopada oraz odcinka ulicy Rejtana od ulicy Konarskiego do alei 3 Maja.

 


 

28.07.2014

Trwają prace związane z przebudową kolidujące infrastruktury podziemnej oraz budową kanalizacji deszczowej, teletechnicznej oraz oświetlenia drogowego przy ul. 11 Listopada, Piłsudskiego i Rejtana. Trwają prace ziemne na odcinku ul. Piłsudskiego oraz Rejtana na odcinku do ul. Banacha. Trwa odhumusowanie pod nową jezdnię ulicy 11 Listopada. Na odcinku ulicy Rejtana od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Konarskiego trwa profilowanie terenu pod stablizację gruntu. Na tym odcinku widać już przebieg jezdni budowanej drogi.


 

04.08.2014

Trwają prace związane z przebudową kolidujące infrastruktury podziemnej oraz budową kanalizacji deszczowej, teletechnicznej oraz oświetlenia drogowego przy ul. 11 Listopada, Piłsudskiego i Rejtana. Trwają prace ziemne na odcinku ul. Piłsudskiego oraz Rejtana na odcinku do ul. Banacha. Trwają prace ziemne pod nową jezdnię ulicy 11 Listopada. Na odcinku ulicy Rejtana od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Konarskiego wykonano stabilizację gruntu oraz rozłożono pierwszą warstwę podbudowy.


 

20.08.2014

 Trwają prace związane z przebudową kolidującej infrastruktury podziemnej oraz budową kanalizacji deszczowej, teletechnicznej oraz oświetlenia drogowego przy ul. 11 Listopada, Piłsudskiego i Rejtana. Trwają prace ziemne na ul. Rejtana oraz przy budowie nowej jezdni ulicy 11 Listopada. Na odcinku ulicy Rejtana od ulicy Piłusdskiego oraz na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Konarskiego trwają prace przy ustawianiu krawężników.


26.08.2014

Trwają prace związane z przebudową kolidującej infrastruktury podziemnej oraz budową Rejtana. Trwają prace ziemne na ul. Rejtana oraz przy budowie nowej jezdni ulicy 11 Listopada. Układana jest warstwa kruszywa na ul. Rejtana pomiędzy ul. Konarskiego i al. 3 Maja. Na odcinku ulicy Rejtana, Piłsudskiego oraz 11 Listopada trwają prace przy ustawianiu krawężników.


02.09.2014

Trwają prace ziemne na ul. Rejtana oraz przy budowie nowej jezdni ulicy 11 Listopada. Na odcinku ulicy Rejtana od ulicy Konarskiego do Piłsudskiego trwają prace przy ustawianiu krawężników.


 

09.09.2014r.

Trwają prace ziemne na ul. Rejtana oraz przy budowie nowej jezdni ulicy 11 Listopada. Na odcinku ulicy Rejtana od ulicy Konarskiego do Piłsudskiego trwają prace przy ustawianiu krawężników.


16.09.2014r.

Trwają prace ziemne na ul. Rejtana oraz przy budowie nowej jezdni ulicy 11 Listopada. Na odcinku ulicy Rejtana od ulicy Konarskiego do Piłsudskiego trwają prace przy ustawianiu krawężników oraz ścieków przykrawężnikowych.


29.09.2014r.

Trwają prace ziemne na ul. Rejtana oraz przy budowie nowej jezdni ulicy 11 Listopada. Na odcinku ulicy Rejtana od ulicy Konarskiego do Piłsudskiego trwają prace przy ustawianiu krawężników oraz ścieków przykrawężnikowych. Montowane są wpusty deszczowe przy ul. Rejtana.


21.10.2014r.

Trwają prace ziemne na ul. Rejtana oraz przy budowie nowej jezdni ulicy 11 Listopada. Na całym trwają prace przy ustawianiu krawężników oraz ścieków przykrawężnikowych oraz montowane są wpusty deszczowe. Na ulicy Rejtana rozpoczęto wykonywanie podbudowy z mas bitumicznych.

 


28.10.2014r.

 

Na całym odcinku trwają prace przy ustawianiu krawężników i ścieków przykrawężnikowych oraz montowane są wpusty deszczowe. Na ulicy Rejtana wykonano kolejny odcinek podbudowy z mas bitumicznych pomiędzy ulicami 3 Maja i Banacha.

 


04.11.2014r.

 Na całym odcinku trwają prace przy ustawianiu krawężników i ścieków przykrawężnikowych. Na ulicy Rejtana trwają przygotowania do wykonania podbudowy z mas bitumicznych pomiędzy ulicami 3 Maja i Banacha.


12.11.2014r.

Trwają prace przy ustawianiu krawężników i ścieków przykrawężnikowych. Wykonano podbudowy bitumiczne pomiędzy ulicami Konarskiego i 3 Maja. Na ulicy Rejtana trwają przygotowania do wykonania podbudowy z mas bitumicznych pomiędzy ulicami Banacha i Piłsudskiego oraz przy ul. 11 Listopada.


18.11.2014r.

Trwają prace przy ustawianiu krawężników i ścieków przykrawężnikowych. Wykonano podbudowy bitumiczne pomiędzy ulicami Banacha i Piłsudskiego. Na ulicy Piłsudskiego oraz na odcinku ulicy 11 Listopada do ulicy Zaborowskiej trwają przygotowania do wykonania podbudowy z mas bitumicznych.


25.11.2014r.

 

Trwają prace przy ustawianiu krawężników i ścieków przykrawężnikowych. Na ulicy Piłsudskiego wykonano podbudowę z masy bitumicznej, na odcinku ulicy 11 Listopada do ulicy Zaborowskiej trwają przygotowania do wykonania podbudowy z mas bitumicznych. Wykonano zabrukowania części pierścieni rond przy ul. 11 Listopada - Michałowskiego oraz Banacha - Rejtana. Rozpoczęto prace ziemne przy włączeniach ulicy Banacha do ulicy Rejtana. Wykonano nasypy pod chodniki na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Konarskiego, gdzie rozpoczęto wykonywanie chodników. Na odcinku od Grunwaldzkiej do Wiatracznej wykonywana jest instalacja oświetlenia drogowego. Trwa budowa instalacji teletechnicznych. Rozpoczęto wykonywanie podbudów betonowych zatok autobusowych.

 


10.12.2014r.

 

Trwają prace przy ustawianiu krawężników i ścieków przykrawężnikowych przy ul. Piłsudskiego. Wykonane zostały kolejne odcinki podbudów z mas bitumicznych. Trwają prace przy zabrukowaniu części pierścienia ronda przy ul. 11 Listopada - Legionów Polskich. Trwają prace ziemne przy włączeniach ulicy Banacha do ulicy Rejtana. Wykonano nasypy pod chodniki na odcinku od ul. Banacha do ul. Piłsudskiego, gdzie rozpoczęto wykonywanie chodników. Wykonywanie chodników trwa od ul. Grunwaldzkiej do Konarskiego. Na odcinku od Konarskiego do 3 Maja wykonywana jest instalacja oświetlenia drogowego. Trwa wykonywanie ustawiania krawężników zatok autobusowych. Wykonywany jest mur oporowy przy kościele św. Maksymiliana Kolbego. Rozpoczęto rozbiórkę skrzyżowania ulicy Rejtana z ulicą Konarskiego. Wykonano włączenie nowych jezdni do istniejącego ronda przy ul. Grunwaldzkiej.