Realizacja zadania - etap III - Rok 2014

Realizacja zadania - etap III - Rok 2014

 

Inwestycja pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku" jest współfinansowana w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na podstawie umowy
nr POIS.08.02.00-00-082/14-00 z dnia 18.03.2014r. i Aneksu nr POIS.08.02.00-00-082/14-01 z dnia 10.04.2015r.

12.05.2014

Na trzecim etapie "Nowego przebiegu DK21 w Słupsku" trwają prace ziemne oraz budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Braci Staniuków do torów PKP.


19.05.2014

Trwają prace ziemne oraz budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Braci Staniuków do torów PKP.


26.05.2014

Trwają prace ziemne oraz budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na odcinku od ul. Braci Staniuków do torów PKP.


02.06.2014

Trwają prace ziemne oraz budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na odcinku od ul. Braci Staniuków do ul. Portowej. Rozpoczęto prace przy usunięciu kolizji i przełożeniu sieci uzbrojenia terenu.


09.06.2014

Relacja z trzeciege etapu "Nowego przebiegu DK21 w Słupsku". Trwają prace ziemne związane z wykonaniem nasypów na odcinku od ul. Braci Staniuków do linii kolejowej 405. Na tym odcinku zakończono prace wodno - kanalizacyjne, prace te rozpoczęły się po drugiej stronie torów.


30.06.2014

Prace instalacyjne związane z budową i przebudową infrastruktury prowadzone są na odcinku od torów kolejowych do ulicy Portowej. Również na tym odcinku rozpoczęto odhumusowywanie terenu. Od ulicy Braci Staniuków wykonano odcinek materaca i rozpoczęto wykonywanie nasypu w części przy linii kolejowej.


07.07.2014

Trwają prace ziemne przy tworzeniu nasypu wiaduktu nad torami PKP od strony ul. Braci Staniuków, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz odhumusowanie od strony ul. Portowej.


14.07.2014

Trwają prace ziemne przy tworzeniu nasypu wiaduktu nad torami PKP od strony ul. Braci Staniuków, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz odhumusowanie i tworzenie nasypów od strony ul. Portowej. W tym tygodniu rozpoczęte zostanie wykonywanie materaca na odcinku do torów PKP.


21.07.2014

Trwają prace ziemne przy tworzeniu nasypu wiaduktu nad torami PKP od strony ul. Braci Staniuków, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz odhumusowanie i tworzenie nasypów od strony ul. Portowej.


28.07.2014

 Trwają prace ziemne przy tworzeniu nasypu wiaduktu nad torami PKP od strony ul. Braci Staniuków, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz odhumusowanie i tworzenie nasypów od strony ul. Portowej.


04.08.2014

 Trwają prace ziemne przy tworzeniu nasypu wiaduktu nad torami PKP od strony ul. Braci Staniuków, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz odhumusowanie i tworzenie nasypów od strony ul. Portowej.


20.08.2014

 Trwają prace ziemne przy tworzeniu nasypu wiaduktu nad torami PKP od strony ul. Braci Staniuków, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz odhumusowanie i tworzenie nasypów od strony ul. Portowej.


26.08.2014

Trwają prace ziemne przy tworzeniu nasypu oraz ścian oporowych wiaduktu nad torami PKP od strony ul. Braci Staniuków oraz wymiana gruntów od strony ul. Portowej.


09.02.2014

Trwają prace ziemne przy tworzeniu nasypu oraz ścian oporowych wiaduktu nad torami PKP od strony ul. Braci Staniuków oraz wymiana gruntów od strony ul. Portowej.

Na ostatnim zdjęciu widok na budowany wiadukt z ulicy Grunwaldzkiej.


 

09.09.2014r.

Trwają prace przy tworzeniu nasypu oraz ścian oporowych wiaduktu nad torami PKP od strony ul. Braci Staniuków oraz wymiana gruntu od strony ul. Portowej oraz przy ul. Braci Staniuków.


16.09.2014r.

Trwają prace przy tworzeniu nasypu oraz ścian oporowych wiaduktu nad torami PKP oraz wymiana gruntu od strony ul. Portowej oraz przy ul. Braci Staniuków.


 

29.09.2014r.

Trwają prace przy tworzeniu nasypu oraz murów oporowych wiaduktu nad torami PKP oraz wymiana gruntu od strony ul. Portowej oraz przy ul. Braci Staniuków. Trwają prace brukarskie przy ustawianiu krawężników.


21.10.2014r.

Trwają prace przy tworzeniu nasypów oraz murów oporowych wiaduktu nad torami PKP oraz wymiana gruntu przy ul. Braci Staniuków. Wykonano ławę betonową przyczółka wiaduktu i rozpoczęto prace zbrojarskie. Trwają prace brukarskie przy ustawianiu krawężników oraz montaż przepustów pod drogą.


  

28.10.2014r.

Trwają prace przy tworzeniu nasypów oraz murów oporowych wiaduktu nad torami PKP. Trwają prace zbrojarskie przyczółka zachodniego. Trwają prace brukarskie przy ustawianiu krawężników oraz montaż przepustów pod drogą.


04.11.2014r.

Trwają prace przy tworzeniu nasypów oraz murów oporowych wiaduktu nad torami PKP. Trwają prace zbrojarskie przyczółka zachodniego. Trwają prace brukarskie przy ustawianiu krawężników oraz montaż przepustów pod drogą.


12.11.2014r.

Trwają prace przy tworzeniu nasypów oraz murów oporowych wiaduktu nad torami PKP. Trwają prace zbrojarskie przyczółka zachodniego. Trwają prace brukarskie przy ustawianiu krawężników oraz montaż przepustów pod drogą.


18.11.2014r.

Trwają prace przy tworzeniu nasypów oraz murów oporowych wiaduktu nad torami PKP. Trwają prace zbrojarskie przyczółka zachodniego. Trwają prace brukarskie przy ustawianiu krawężników i ścieków przykrawężnikowych oraz montaż przepustów pod drogą.


25.11.2014r.


Trwają prace przy tworzeniu nasypów oraz murów oporowych wiaduktu nad torami PKP. Trwają prace zbrojarskie przyczółka zachodniego. Trwają prace brukarskie przy ustawianiu krawężników i ścieków przykrawężnikowych oraz montaż przepustów pod drogą. Rozpoczęto wykonywanie kanalizacji deszczowej od ulicy Portowej do torów PKP.


10.12.2014r.

Trwają prace przy tworzeniu nasypów oraz murów oporowych wiaduktu nad torami PKP. Trwa wykonywanie kanalizacji deszczowej od ulicy Portowej do torów PKP.