Przebudowa ulic Legionów Polskich i Zaborowskiej

Przebudowa ulic Legionów Polskich i Zaborowskiej

utrudnienia w ruchu od 30 września

Od 30 września br. (poniedziałek) w związku z rozpoczęciem przebudowy ulic Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku nastąpi zmiana organizacji ruchu.
W celu umożliwienia prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową drogi zamknięty zostanie odcinek gruntowy ulicy Legionów Polskich od ulicy Piłsudskiego do ulicy Zauchy.
Odcinek ulicy Zaborowskiej z płyt betonowych od łuku drogi do ulicy Legionów Polskich będzie zamykamy w miarę konieczności i udostępniany do ruchu w miarę możliwości.
Na pozostałych odcinkach ulicy Zaborowskiej ruch odbywać się będzie bez znaczących utrudnień.

W załączeniu schemat odcinków z utrudnieniami w ruchu.

załączniki