Przebudowa skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Plac Zwycięstwa

Przebudowa skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Plac Zwycięstwa

koncepcja zagospodarowania terenu

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zaprasza do zapoznania się z koncepcją rozbudowy skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Plac Zwycięstwa. W ramach powyższej inwestycji planowane jest wykonanie korekty geometrii jezdni, poszerzenie chodnika wraz z budową przejazdu rowerowego wraz z przebudową odwodnienia drogowego i sygnalizacji świetlnej.

Uwagi do przedstawionej koncepcji można zgłaszać w formie pisemnej w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zim@zimslupsk.com do 23 listopada br.

W załączeniu plan zagospodarowania terenu w formacie pdf.

załączniki