Przebudowa drogi rowerowej i chodnika przy al. 3-go Maja

Przebudowa drogi rowerowej i chodnika przy al. 3-go Maja

Podpisanie umowy na roboty budowlane

Zadanie realizowane w ramach Umowy nr: RPPM.08.04.00-22-0003/18-00 o dofinansowanie Projektu: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - odcinek R-10 na terenie miasta Ustki i Słupska” z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

13 lipca br. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi rowerowej i chodnika przy al. 3-go Maja wraz z rozbudową odcinka drogi rowerowej na skrzyżowaniu ulic Pileckiego i 3-go Maja oraz wymianą wiaty przystankowej przystanku 3 Maja - Emcek. Ponadto na przy drodze rowerowej pomiędzy ulicami Chrobrego i Pileckiego powstanie stacyjka rowerowa, która pozwoli na odpoczynek rowerzystom poruszającym się w kierunku międzynarodowej trasy rowerowej R-10.

W wyniku realizacji inwestycji poprawi się bezpieczeństwo i komfort rowerzystów i pieszych poruszających się południową stroną alei 3-go Maja na odcinku o długości blisko 900 metrów objętym przebudową. Droga rowerowa zyska nawierzchnię bitumiczną, natomiast chodniki zostana wykonane z kostki betonowej. Ponadto dzięki wykonaniu odcinka drogi rowerowej przy skrzyżowaniu ulic Pileckiego i 3-go Maja uzyskana zostanie spójność sieci rowerowej w zachodnio - północnej części Miasta, poprzez połączenie drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 21 oraz drogi powiatowej 1005G w kierunku Bruskowa Wielkiego.

Zgodnie z umową prace zakończą się w terminie 150 dni od podpisania umowy.

W załączeniu plany zagospodarowania terenu.

załączniki
pobierzPlan zagospodarowania - 3 Maja
pobierz (5395kb)
pobierzPlan zagospodarowania - skrzyżowanie 3 Maja i Pileckiego
pobierz (1142kb)