logo

Przebudowa chodników i parkingów po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Tuwima do ulicy Wojska Polskiego

Zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na: „Przebudowa chodników i parkingów po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Tuwima do ulicy Wojska Polskiego - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych" w ramach zadania inwestycyjnego „Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą  nawierzchni etap I”,

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - (skrzynka podawcza na dokumenty usytuowana przed wejściem do budynku) nie później niż do dnia  25 maja 2020 r.  (poniedziałek) do godz. 13:00;
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25 maja 2020r. o godz. 13:15 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu:

- zapytanie ofertowe,
- formularz ofertowy wraz z wykazem usług,
- wzór umowy.
 

 

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (2888kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (116kb)
pobierzWzór umowy
pobierz (220kb)
pobierzInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz (350kb)