Przebudowa Starego Rynku

Przebudowa Starego Rynku

konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza konsultacje społeczne dotyczące

koncepcji zagospodarowania terenu w ramach zadania
pn. „Przebudowa Starego Rynku w Słupsku”

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. „Przebudowa Starego Rynku w Słupsku”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz zebranie uwag i propozycji mieszkanek i mieszkańców Słupska do opracowanej koncepcji przedstawiającej sposób aranżacji przestrzeni planowanego do przebudowy Starego Rynku.

Konsultacje będą trwały od 14 października 2019 r. do 04 listopada 2019 r.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do koncepcji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia osobiście lub pisemnie na adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 oraz elektronicznie na adres e-mail.: zim@zimslupsk.com.

Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

1) spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami miasta, które odbędzie się 23 października 2019 r.
o godzinie 16:00 w sali 212 Urzędu Miasta Słupska przy ul. Plac Zwycięstwa 3,

2) dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się 15 i 22 października 2019 r. w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73 w Słupsku w godzinach 8:00 ÷ 16:00 - w pokoju nr 19. W trakcie dyżurów konsultacyjnych mieszkańcy będą mogli zapoznać się z koncepcją przebudowy Starego Rynku w Słupsku oraz złożyć formularz w wersji papierowej z uwagami lub propozycjami do projektu,

3) udostępnienia dokumentu w formie papierowej w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku - Dział Eksploatacji i Inwestycji (ul. Przemysłowa 73, pok. 19), w formie elektronicznej na stronie internetowej ZIM (http://zimslupsk.com/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (http://bip.um.slupsk.pl/) i www.slupsk.pl,

zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku lub przesłać w wersji elektronicznej na adres
e-mail.: zim@zimslupsk.com (w tytule wiadomości należy wpisać „Stary Rynek- konsultacje”), w terminie do 04 listopada 2019 r.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a zgłaszane w ich trakcie uwagi nie są wiążące dla organów Miasta Słupska.

załączniki
pobierzOgłoszenie o konsultacjach
pobierz (70kb)
pobierzPrezentacja koncepcji przebudowy
pobierz (17023kb)
pobierzFormularz konsultacyjny (pdf)
pobierz (292kb)
pobierzFormularz konsultacyjny (edytowalny)
pobierz (90kb)
pobierzRaport z konsultacji społecznych
pobierz (6939kb)