Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przemysłowych

Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przemysłowych

zakończenie dwóch inwestycji

Zakończyła się realizacja dwóch inwestycji, których realizacja poprawi dostępność komunikacyjną terenów przemysłowych i produkcyjnych w Słupsku.

Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku

Prawie kilometrowy odcinek drogi bitumicznej z ciągiem pieszo-rowerowym i oświetleniem od ulicy Bohaterów Westerplatte wzdłuż obwodnicy w ciągu drogi S6 prowadzący w kierunku północnym.

Droga umożliwi dojazd i dojście do terenów inwestycyjnych zagospodarowywanych już przez inwestora prywatnego oraz do nieruchomości, które Miasto wystawi na sprzedaż.

Koszt ok. 1,9 mln złotych.

Zdjęcia nowej drogi:


Budowa oświetlenia ulicy Braci Staniuków

W ramach inwestycji wybudowane zostało oświetlenie uliczne na odcinku ok. 900 metrów od skrzyżowania z ulicą Wernera do granicy Miasta. Inwestycja pozwoli na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów pracujących w licznych zakładach produkcyjnych i usługowych zlokalizowanych przy ulicy Braci Staniuków. To inwestycja uzupełniająca do zrealizowanego w latach ubiegłych ciągu pieszo - rowerowego wybudowanego przy tej ulicy.

Koszt ok. 190 tys. złotych

Zdjęcia nowego oświetlenia: