Nowe kładki na Słupi

Nowe kładki na Słupi

rozpoczęła się budowa

„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Umowa o dofinansowanie nr: RPPM.08.01.02-22-0001/17-00 z dnia 04 grudnia 2017 r.

W związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie bulwarów rzeki Słupi rozpoczęły się prace związane z budową trzech kładek, które połączą brzegi rzeki poprawiając warunki komunikacji pieszej i rowerowej w centrum Miasta, a także pomostów nabrzeżnych przy ulicy Szarych Szeregów oraz przy murach obronnych, które podniosą atrakcyjność powstających bulwarów.

Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem wzmocnienia podłoża w technologii mikropali samowiercących, co pozwoliło uniknąć uciążliwości związanych z wibracjami i hałasem typowych dla technologii pali wbijanych. Przyjęte rozwiązanie pozwala na ograniczenie wpływu drgań na przyległą zabudowę zabytkową, a także pozwala uniknąć kilkutygodniowego hałasu o głośności dochodzącej do 90 decybeli w przypadku użycia tradycyjnych młotów pneumatycznych. Ten etap prac zakończy się w czerwcu br., umożliwiając rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem przyczółków obiektów mostowych oraz konstrukcji nośnych pomostów.

W pierwszej kolejności prace wykonywane są pod kładkę na wysokości Baszty Czarownic. Prace zakończono na brzegu zachodnim i trwają one obecnie na brzegu wschodnim. Po wykonaniu tych robót wykonywane będą mikropale dla kolejnych obiektów.

Wzmocnienie gruntu wykonywano będzie także dla pomostów nadbrzeżnych przy ulicy Szarych Szeregów na wysokości I Liceum Ogólnokształcącego oraz przebudowywanej kładki przy murach obronnych Miejskiej Biblioteki Publicznej.


Wizulizacje obiektów przy Baszcie Czarownic i Spichlerzu Richtera: