Monitoring CCTV

...czyli Wielki Brat patrzy

Jak podaje wikipedia.pl "Telewizja przemysłowa (CCTV, od ang. closed-circuit television) - system przekazywania obrazu (rzadziej w połączeniu z dźwiękiem) z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym (telewizja kablowa) służący do nadzoru oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie których zostały zainstalowane kamery."

My, jako ZIM Słupsk, w jednym ze swoich priorytetowych celów postawiliśmy na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wszystkich korzystających z komunikacji miejskiej w Słupsku. Sukcesywnie rozwijamy monitoring CCTV tak, aby docelowo objąć zasięgiem większość newralgicznych miejsc obsługi podróżnych.

System oparty jest na bazie internetowego przekazu obrazu do serwera ZIM. Cechuje go dobra jakość obrazu i jednocześnie bardzo niski koszt zakupu, instalacji i utrzymania.

Obecnie swoim zasięgiem obejmuje pętle CH Jantar, Rzymowskiego i Dmowskiego oraz kilka newralgicznych punktów miasta. Monitoring jest rozwijany tak, żeby każdy mógł czuć się bezpiecznie podczas korzystania z naszej sieci.

Równolegle, miejski przewoźniki - MZK Słupsk, w podobny sprzęt wyposaża autobusy obsługujące linie w naszym mieście. Obraz jest rejestrowany i w każdym czasie może być odtworzony z 4 do 7 kamer zainstalowanych w pojeździe. Zgodnie z naszymi zaleceniami kamery muszą się pojawić w każdym kolejnym pojeździe wprowadzanym do obsługi sieci miejskiej. Aktualnie 90% pojazdów obsługujących w dniu powszednim rozkład jazdy posiada monitoring CCTV.