Korekty w rozkładach jazdy

Korekty w rozkładach jazdy

Od 18 maja i 1 czerwca

W związku ze stopniowo wzrastającą frekwencją w pojazdach, od poniedziałku 18 maja oraz od poniedziałku 1 czerwca wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Od poniedziałku 18 maja:

  • Na liniach  3 16  18  w dni powszednie przywrócony zostanie stały rozkład jazdy ważny od poniedziałku do piątku. W przypadku linii  16  18  oznacza to dwukrotny wzrost częstotliwości kursowania (do co 15 minut).
  • Linie  1 w dni powszednie nadal będą funkcjonować zgodnie z rozkładem jazdy ważnym w soboty.
  • Utrzymane zostaną dotychczasowe, skrócone godziny funkcjonowania linii  9  21  - odpowiednio do ok. godz. 19:00 i 24:00.
  • W soboty na WSZYSTKICH liniach nadal obowiązywać będzie rozkład jazdy ważny w niedziele.

 

Od poniedziałku 1 czerwca:

  • Na WSZYSTKICH liniach w dni powszednie i soboty przywrócone zostają stałe rozkłady jazdy.
  • Autobusy linii  będą kursować wyłącznie w godzinach szczytu porannego (do ok. godz. 08:00).
  • W dni powszednie uruchomiony zostanie specjalny kurs linii  z Os. Batorego do Hubalczyków o godz. 06:15. Pozostałe kursy na tej linii nadal pozostaną zawieszone!
  • W dalszym ciągu całkowicie zawieszone będzie funkcjonowanie linii  14  28 .