logo

Konsultacje społeczne

Budowa oświetlenia Dzielnicy Mieszkaniowej Zachód

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza konsultacje społeczne dotyczące

projektu zagospodarowania terenu budowy oświetlenia Dzielnicy Mieszkaniowej Zachód - ul. Kiepury, Osieckiej, Riedla, Niemena, Ordonówny, Nalepy, Przybory, Banacha, Kaczmarskiego w ramach zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla Osiedla Zachód pomiędzy ulicą Legionów Polskich i 3-go Maja w Słupsku”.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji zadania inwestycyjnego  dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy oświetlenia Dzielnicy Mieszkaniowej Zachód  ul. Kiepury, Osieckiej, Riedla, Niemena, Ordonówny, Nalepy, Przybory, Banacha, Kaczmarskiego” w ramach zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla Osiedla Zachód pomiędzy ulicą Legionów Polskich i 3-go Maja w Słupsku”.
 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz zebranie uwag i propozycji mieszkanek i mieszkańców Słupska do opracowanego projektu zagospodarowania terenu pod budowę oświetlenia Dzielnicy Mieszkaniowej Zachód.
 3. Konsultacje będą trwały od 05.10.2020 r. do 27.10.2020 r.
 4. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi osobiście lub pisemnie na adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 oraz elektronicznie e-mail:  zim@zimslupsk.com lub poprzez stronę https://slupsk.konsultacjejst.pl.
 5. Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z opisem oraz formularz zgłaszania uwag konsultacyjnych stanowią załączniki nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Konsultacje mają zasięg lokalny.
 7. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
  - spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami miasta, które odbędzie się 13 października 2020 r. o godzinie 16:00 na terenie objętym opracowaniem dokumentacji projektowej tj. przy skrzyżowaniu ulic Banacha/Grechuty/Riedla.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych prognoz pogodowych na dwa dni przed planowanym spotkaniem konsultacyjnym zostanie wydany komunikat o zmianie miejsca spotkania. Komunikat zostanie opublikowany na stronie internetowej ZIM (http://zimslupsk.com/), www.slupsk.pl, na Facebook Miasta Słupska oraz przekazany  lokalnym mediom.

- dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się 19 października i 26 października 2020 r. w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73 w godzinach 8:00 - 15.30 - w pokoju nr 19. W trakcie dyżurów konsultacyjnych mieszkańcy będą mogli zapoznać się z koncepcja budowy oświetlenia Dzielnicy Zachód w Słupsku oraz złożyć formularz w wersji papierowej z uwagami lub propozycjami do projektu,

- udostępnienia dokumentów w formie papierowej w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku - Dział Eksploatacji i Inwestycji (ul. Przemysłowa 73, pok. 19), w formie elektronicznej na stronie internetowej ZIM (http://zimslupsk.com/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (http://bip.um.slupsk.pl/) i www.slupsk.pl,

- zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: zim@zimslupsk.com w terminie do 27 października 2020 r. (w tytule maila należy wpisać: ,,Konsultacje społeczne - Budowa oświetlenia Dzielnicy Mieszkaniowej Zachód”

 1. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
 2. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a zgłaszane w ich trakcie uwagi nie są wiążące dla Miasta Słupska.
załączniki
pobierzOgłoszenie o konsultacjach
pobierz (217kb)
pobierzzałącznik 1 - dokumentacja projektowa
pobierz (5085kb)
pobierzzałacznik 2 - opis do koncepcji
pobierz (260kb)
pobierzzałącznik 3 - formularz uwag
pobierz (87kb)
pobierze1
pobierz (1729kb)
pobierze2
pobierz (613kb)
pobierze3
pobierz (1073kb)
pobierze4
pobierz (919kb)
pobierze5
pobierz (1185kb)
pobierze6
pobierz (713kb)
pobierze7
pobierz (1564kb)
pobierze8
pobierz (769kb)