zdjęcie

Konsultacje społeczne

Przebudowa chodników i parkingów po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza konsultacje społeczne dotyczące

projektu zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników i parkingów po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza” w ramach zadania pn. „Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni etap I”.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników i parkingów po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza”.
 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz zebranie uwag i propozycji mieszkanek i mieszkańców Słupska do opracowanego projektu zagospodarowania terenu pod przebudowę chodników i parkingów po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza.
 3. Konsultacje będą trwały od 06.07. 2020 r. do 28.07.2020 r.
 4. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi pisemnie na adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 oraz elektronicznie e-mail  zim@zimslupsk.com
 5. Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z opisem oraz formularz zgłaszania uwag konsultacyjnych stanowią załączniki nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Konsultacje mają zasięg lokalny.
 7. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
  - udostępnienia dokumentów w elektronicznej formie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie Zarządu Infrastruktury Miejskiej i na stronie Miasta Słupska, - możliwości zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, który należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej na adres zim@zimslupsk.com w terminie do 28 lipca 2020 r. (w tytule maila należy wpisać: ,,Konsultacje społeczne - Przebudowa chodników i parkingów po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza”
  - możliwości zgłaszania uwag telefonicznie pod nr telefonu : 59 848 - 37 - 34.
 1. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
 2. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a zgłaszane w ich trakcie uwagi nie są wiążące dla Miasta Słupska.

 

załączniki
pobierzOgłoszenie o konsultacjach
pobierz (402kb)
pobierzKoncepcja projekotwa_PZT
pobierz (2897kb)
pobierzOpis do koncepcji projektowej
pobierz (4676kb)
pobierzFormularz uwag
pobierz (87kb)
pobierzRaport z konsultacji
pobierz (124kb)