Inwestycje 2019

Inwestycje 2019

zakończone, realizowane, planowane

 

 

 

 

 

 

 

Zadania zakończone

Przebudowa ulicy Władysława IV

W ramach inwestycji przebudowana została cała ulica Władysława IV, wraz z poszerzeniem odcinka od ulicy Królowej Jadwigi do Sobieskiego, co umożliwiło wprowadzenie ruchu dwukierunkowego. Ponadto powstało nowe energooszczędne oświetlenie drogowe, przebudowano kanalizację deszczową, wybudowano parkingi oraz wprowadzono środki organizacji ruchu podnoszące bezpieczeństwo na tej ulicy.


Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód

W ramach zadania wykonano blisko 1,2 km dróg betonowych umożliwiający komunikację na powstającym osiedlu zabudowy jednorodzinnej. W roku bieżącym wykonano nawierzchnie ulic Riedla, Kiepury i Osieckiej.


Przebudowa skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte i Łady - Cybulskiego

W roku bieżącym zakończyła się przebudowa skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte i Łady - Cybulskiego. W ramach inwestycji przebudowano kilkusetmetrowy odcinek ulicy Bohaterów Westerplatte a także wykonano odcinek ulicy Łady - Cybulskiego do ulicy Posymkiewicza. Dzięki inwestycji poprawiło się bezpieczeństwo na skrzyżowaniu, powstały zatoki autobusowe wraz z dojściami, wykonano połączenie dróg rowerowych na osiedlu z drogą rowerową przy ulicy Bohaterów Westerplatte, a także całe skrzyżowanie zostało oświetlone.Realizacja inwestycji pozwoliła na wprowadzenie komunikacji zbiorowej na ulice Łady - Cybulskiego i Szafranka.


W trakcie realizacji

Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Trwa realizacja zadania w zakresie obejmującym:

 • budowę Parku Wschodniego (przy ul. Hubalczyków, Łady - Cybulskiego i Aluchny - Emelianow),
 • budowę Parku Zachodniego (przy ul. Szpilewskiego i Zaborowskiej),
 • przebudowę Alejki Brzozowej i terenów przy rzece Słupi,
 • zagospodarowanie skweru przy ul. Lutosławskiego i Sygietyńskiego,


Więcej o projekcie: http://zimslupsk.com/Slupskie_kliny_zieleni,797,138.html

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 

Trwa przebudowa ulic:

 • Długiej, Ogrodowej i Polnej,
 • Mostnika i Dominikańskiej.


Więcej o projekcie:

http://zimslupsk.com/Przebudowa_drog_w_kwartale_ulicy_Dlugiej,737,135.html

http://zimslupsk.com/Przebudowa_ulic_Mostnika_Kowalskiej_i_Dominikanskiej,756,135.html

Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska

 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.4 Redukcja emisji

W ramach zadania wymienione zostanie 3260 opraw oświetleniowych wraz ze słupami, liniami zasilającymi oraz sterowaniem. W ramach zadania wykonano montażu około 500 opraw. Prace zakonczyły się m.in. na ulicach Przemysłowej, Cecorskiej, Legnickiej, Chocimskiej, Pomorskiej, Wrocławskiej, Szymanowskiego, Chopina, Rybackiej, Tuwima, Deotymy, Plac Zwycięstwa i Zamkowej, Trwają prace na Osiedlu Niepodległości przy ulicach Norwida, Andersa i Zaborowskiej.


Remonty chodników

Trwa przebudowa północnej strony chodnika przy ulicy Andersa. Na całej długości wykonana będzie nowa nawierzchnia z kostki betonowej poprawiająca komfort i bepieczeństwo pieszych.


Zadania planowane

W roku 2019 planowane jest jeszcze zrealizowanie lub rozpoczęcie realizacji zadań obejmujących m.in.:

 • przebudowy chodników (ulice Mickiewicza, Krasińskiego, Reymonta, Jaracza, Powstańców Warszawskich i Partyzantów),
 • przebudowy lub budowy dróg (ulice Legionów Polskich i Zaborowskiej, Zygmunta Augusta, Konarskiego, droga do terenów inwestycyjnych przy obowodnicy miasta),
 • powstanie nowej infrastruktury rekreacyjnej (plac zabaw przy ulicy Awstrica i rozbudowa StreetWorkoutu w Parku Kultury i Wypoczynku),
 • oświetlenie odcinka ulicy Braci Staniuków w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
 • budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 10,
 • poprawę bezpieczeństwa rowerzystów przy alei 3 Maja poprzez przebudowę drogi rowerowej od ulicy Sobieskiego do Chrobrego wraz z budową stacyjki rowerowej, a także budowę azylu na przejściu dla pieszych i rowerzystów oraz zapewnienie ciągłości drogi rowerowej przy skrzyżowaniu z ulica Pileckiego.