Handel w okresie Wszystkich Świętych 2020 r.

Handel w okresie Wszystkich Świętych 2020 r.

Zarządzenie nr 21/ZIM/2020, wniosek na zajęcia pasa drogowego pod handel

Informujemy, iż ukazało się Zarządzenie nr 21/ZIM/2020 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego wokół cmentarza komunalnego przy ulicach Prof. Lotha, Hołdu Pruskiego, Rabina dr. Maxa Josepha i Kaszubskiej w Słupsku w okresie Wszystkich Świętych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy (od 29 października  do 1 listopada 2020 r.). Szczegóły w regulaminie.

Termin składania wniosków

od dnia 07 września 2020 r. włącznie do 16 października 2020 r. z następującym podziałem:

- w dniu 07 września 2020 r. będą przyjmowane wnioski wyłącznie od producentów kwiatów na stanowiska przeznaczone tylko pod sprzedaż kwiatów

- w dniu 08 września 2020 r. będą przyjmowane wnioski wyłącznie od pozostałych osób nie będących producentami kwiatów na stanowiska przeznaczone pod sprzedaż zniczy i kwiatów

- w okresie od 09 września 2020 r. do 16 października 2020 r. będą przyjmowane wnioski zarówno od producentów kwiatów jak i od pozostałych osób

Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający oznaczenie wnioskodawcy, miejsce handlu (w tym powierzchnię), czas zajęcia pasa drogowego.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73 po konsultacji z pracownikiem merytorycznym w pokoju 108. Informacji udzielają inspektorzy Działu Uzgodnień i Zezwoleń tel. 59 848-37-31.

Opłaty
Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie uchwałą Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska (z późn. zm.)


Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Zezwolenie następuje przez wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Infrastruktury Miejskiej. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

załączniki
pobierzZarządzenie 21/ZIM/2020 handel w okresie Wszystkich Świętych w 2020 r.
pobierz (184kb)
pobierzWniosek na handel w okresie Wszystkich Świętych
pobierz (103kb)