Długa i okolice

Długa i okolice

zmiana stałej organizacji ruchu

Zgodnie z przyjętą zasadą zwiększania bezpieczeństwa i wprowadzania jednolitych zasad Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Prezydencie Miasta zatwierdził zmianę stałej organizacji ruchu w rejonie ulicy Długiej. Żeby zapoznać kierowców z nowymi zasadami znaki informujące o zmianie organizacji ruchu pojawiły się w tym rejonie we wtorek (2.04)

Zmiana zakłada że:

  • Ulica Długa na odcinku od ulicy Deotymy do ulicy Polnej od 05 kwietnia 2013 roku od godziny 8.00 będzie odcinkiem jednokierunkowym w kierunku od Deotymy.
  • Przyczyni się ona zwiększenia bezpieczeństwa na ulicy Deotymy przez likwidację wyjazdu. Likwidujemy niebezpieczny manewr jakim jest próba włączenia się do ruchu na pas lewy w celu zjechania na Plac Zwycięstwa (co odbywa się przez przejście dla pieszych).  Wyjazd z tej części ulicy Długiej możliwy jest przez ulice Ogrodową oraz Płowiecką ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego włączenia się do ruchu na skrzyżowaniu ulic Deotymy, Ogrodowa (wyspa dzieląca, widoczność, znaczny odcinek do zjechania na lewy pas).
  • Wprowadzamy czytelne oznakowanie zgodnie - strefa TEMPO 30.
  • Skrzyżowania funkcjonują jako równorzędne (zgodnie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego), co wpłynie na ograniczenie prędkości i poprawę bezpieczeństwa.
  • Organizacja ruchu ma charakter docelowy tj. w przypadku budowy ciągu pieszo- jezdnego przedmiotowa organizacja będzie zachowana.
  • Ulice Długa, Polna, Sygietyńskiego, Płowiecka pełnią funkcje dróg dojazdowych.
  • Rozprowadzenie ruchu z rejonu przedmiotowych ulic odbywa się przez ulicę Ogrodową, Jaracza i Paderewskiego.

Zespół ZIM Słupsk

załączniki
pobierzSchemat organizacji ruchu
pobierz (479kb)