logo

Budowa oświetlenia ulic Złota, Rzemieślnicza, Miedziana w Słupsku

Konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu zagospodarowania terenu

dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulic: Złota, Rzemieślnicza, Miedziana w Słupsku”.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulic: Złota, Rzemieślnicza, Miedziana w Słupsku”.
 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz zebranie uwag i propozycji mieszkanek i mieszkańców Słupska do opracowanego projektu zagospodarowania terenu dot. budowy oświetlenia ulicy Złotej i Miedzianej.
 3. Konsultacje będą trwały od 21.05. 2020 r. do 12.06.2020 r.
 4. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi pisemnie na adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 oraz elektronicznie e-mail  zim@zimslupsk.com
 5. Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z opisem oraz formularz zgłaszania uwag konsultacyjnych stanowią załączniki nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Konsultacje mają zasięg lokalny.
 7. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
  - udostępnienia dokumentów w elektronicznej formie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie Zarządu Infrastruktury Miejskiej i na stronie Miasta Słupska, - możliwości zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, który należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej na adres zim@zimslupsk.com w terminie do 12 czerwca 2020 r.      (w tytule maila należy wpisać: ,,Konsultacje społeczne - Budowa oświetlenia ulic: Złota, Rzemieślnicza, Miedziana w Słupsku” - możliwości zgłaszania uwag telefonicznie pod nr telefonu : 59 848 - 37 - 34.
 1. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
 2. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a zgłaszane w ich trakcie uwagi nie są wiążące dla Miasta Słupska.
załączniki
pobierzOgłoszenie o konsultacjach
pobierz (66kb)
pobierzKoncepcja projektowa - PZT ul. Złota
pobierz (546kb)
pobierzKoncepcja projektowa - PZT ul. Miedziana
pobierz (446kb)
pobierzOpis techniczny
pobierz (54kb)
pobierzFormularz konsultacyjny wersja edytowalna
pobierz (86kb)