Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Sportowej w Słupsku

Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Sportowej w Słupsku

Roboty budowlane

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)  pn.:
       
„Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Sportowej w Słupskui” w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wspieramy schronisko dla zwierząt - oświetlamy drogę do schroniska - Słupski Budżet Obywatelski 2020".

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 22 września 2020 r. do godz. 12:00;
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22 września 2020 r. o godz. 12.15 w sali konferencyjnej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (2680kb)
pobierzzałącznik 1 - dokumentacja projektowa
pobierz (20945kb)
pobierzZałącznik 2 - formularz ofertowy
pobierz (104kb)
pobierzZałącznik 3 - wykaz robót
pobierz (42kb)
pobierzZałącznik 4 - wzór umowy
pobierz (295kb)