Przetargi

przed terminem składania ofertpo terminie składania ofertarchiwalne
L.p.numerdata ogłoszeniatermin składania ofertnazwa zamówieniastatusrodzaj zamówienia
1ZIM.ZP.III.341/16/17 2017-08-292017-09-13
godz. 10:00
Wykonanie w Słupsku zadania inwestycyjnego pn. Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha rozstrzygniętyroboty budowlane
2ZIM.ZP.II.341/15/172017-08-292017-09-07
godz. 10:00
BIEŻĄCE OPRÓŻNIANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI KOSZY ULICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W PASACH DROGOWYCH NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA - dwie części (zadania).rozstrzygniętyusługi
3ZIM.ZP.I.341/14/172017-08-212017-09-06
godz. 10:00
Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku, Słupski Budżet Partycypacyjny 2017.rozstrzygniętyroboty budowlane
4ZIM.ZP.III.341/13/17 2017-08-022017-08-17
godz. 10:00
Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017.rozstrzygniętyroboty budowlane
5ZIM.ZP.II.341/11/17-Pielęgnacja zieleni na cmentarzach komunalnych w Słupskurozstrzygniętyusługi
6ZIM.ZP.II.341/12/172017-07-112017-08-01
godz. 10:00
Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego, utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej (strefa chill-out), Słupski Budżet Partycypacyjny 2016.rozstrzygniętyroboty budowlane
7ZIM.ZP.II.341/10/172017-06-232017-07-11
godz. 10:00
Wykonanie w Słupsku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym na ul. Zachodniej".
rozstrzygniętyroboty budowlane
8ZIM.ZP.II.341/9/172017-06-222017-06-30
godz. 10:00
Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych z przedmiarami robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego w Słupsku pn. "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi" - Trzy części (zadania)rozstrzygniętyusługi
9ZIM.ZP.II.341/8/172017-05-242017-06-01
godz. 10:00
Badania archeologiczne Starego Rynku w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa Starego Rynku".rozstrzygniętyusługi
10ZIM.ZP.II.341/7/172017-04-132017-05-05
godz. 10:00
"Przebudowa ul. Szafranka i ul. Aluchny-Emelianow w Słupsku".rozstrzygniętyroboty budowlane