Przetargi

przed terminem składania ofertpo terminie składania ofertarchiwalne
L.p.numerdata ogłoszeniatermin składania ofertnazwa zamówieniastatusrodzaj zamówienia
1ZIM.ZP.I.341/40/182018-12-122019-01-02
godz. 10:00
NAPRAWY I REMONTY DRÓG ZLOKALIZOWANYCH W PASACH DROGOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA SŁUPSKA ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH NALEŻĄCYCH DO MIASTA SŁUPSKA, z możliwością składania ofert częściowych.
Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na trzy części:
1) Część I - Naprawa dróg o nawierzchniach ulepszonych,
2) Część II - Wykonanie robót budowlanych w obrębie pasa drogowego,
3) Część III - Naprawa dróg o nawierzchniach nieulepszonych.
rozstrzygniętyroboty budowlane
2ZIM.ZP.V.341/37/182018-10-162018-12-07
godz. 10:00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Szafranka w ramach Projektu
"Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze miasta Słupska"
rozstrzygniętyusługi
3ZIM.ZP.II.341/39/182018-10-162018-10-31
godz. 10:00
"PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 210 (UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE) NA ODCINKU OBEJMUJĄCYM SKRZYŻOWANIE Z ULICĄ ŁADY CYBULSKIEGO".rozstrzygniętyroboty budowlane
4ZIM.ZP.III.341/38/182018-10-172018-10-29
godz. 10:00
Utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem ciągów pieszych oraz pielęgnacją trawników na terenach administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupskurozstrzygniętyusługi
5ZIM.ZP.V.341/36/182018-10-162019-01-03
godz. 10:00
Przebudowa i budowa nowych parków i skwerów miejskich z podziałem na 4 Części (Zadania)
w ramach Projektu "Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze miasta Słupska"
rozstrzygniętyroboty budowlane
6ZIM.ZP.IV.341/35/182018-10-012018-10-18
godz. 10:00
Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupskurozstrzygniętyroboty budowlane
7ZIM.ZP.V.341/34/182018-09-172018-10-02
godz. 10:00
Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika na Placu Zwycięstwa w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Pomnika Starego Żołnierza Polskiego przy Placu Zwycięstwa".
rozstrzygniętyroboty budowlane
8ZIM.ZP.IV.341/31/182018-08-312018-09-17
godz. 10:00
Przebudowa chodników ulic: Kaszubskiej, Marii Curie-Skłodowskiej, Juliana Ursyna Niemcewicza i Stefana Banacha w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni etap I
rozstrzygniętyroboty budowlane
9ZIM.ZP.II.341/33/182018-08-302018-09-14
godz. 10:00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 (ul. Bohaterów Westerplatte) na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ulicą Łady Cybulskiego.rozstrzygniętyroboty budowlane
10ZIM.ZP.I.341/30/182018-08-242018-09-10
godz. 10:00
"Przebudowa ulic Riedla, Kiepury oraz dróg od ulic Niemena i Kiepury w Słupsku" w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód"rozstrzygniętyroboty budowlane