Przetargi

przed terminem składania ofertpo terminie składania ofertarchiwalne
L.p.numerdata ogłoszeniatermin składania ofertnazwa zamówieniastatusrodzaj zamówienia
1ZIM.ZP.II.341/24/152015-08-31
godz. 12:30
Utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem alejek oraz pielęgnacja trawników w parkach i skwerach miejskich - zadanie 4rozstrzygniętyusługi
2ZIM.ZP.II.341/23/152015-08-31
godz. 12:00
Utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem alejek oraz pielęgnacja trawników w parkach i skwerach miejskich - zadanie 3rozstrzygniętyusługi
3ZIM.ZP.II.341/22/152015-08-31
godz. 11:30
Utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem alejek oraz pielęgnacja trawników w parkach i skwerach miejskich - zadanie 2rozstrzygniętyusługi
4ZIM.ZP.II.341/21/152015-08-31
godz. 11:00
Utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem alejek oraz pielęgnacja trawników w parkach i skwerach miejskich - zadanie 1rozstrzygniętyusługi
5ZIM.ZP.II.341/20/152015-08-202015-09-07
godz. 10:00
Przebudowa Placu Władysława Broniewskiego w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015rozstrzygniętyroboty budowlane
6ZIM.ZP.II.341/17/152015-08-142015-08-31
godz. 10:00
Przebudowa drugiej strony ul. Wojska Polskiego (południowej) w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015rozstrzygniętyroboty budowlane
7ZIM.ZP.I.341/18/152015-08-132015-08-21
godz. 10:00
Utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem nawierzchni oraz pielęgnacja trawników na terenach administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.rozstrzygniętyusługi
8ZIM.ZP.II.341/16/152015-08-062015-08-24
godz. 10:00
Modernizacja drogi zlokalizowanej na działce nr 90/15 w obrębie 9 pomiędzy ul. Batorego i ul. Sobieskiegorozstrzygniętyroboty budowlane
9ZIM.ZP.I.341/15/152015-07-172015-07-28
godz. 10:00
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego słupskiego węzła transportowego w ramach Projektu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej.rozstrzygniętyusługi
10ZIM.ZP.II.341/14/152015-07-162015-07-24
godz. 10:00
Utrzymanie chodników, alejek, opasek ulicznych znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w strefie A, B, C miasta Słupska wraz z pielęgnacją zieleni przydrożnej na tych terenachrozstrzygniętyusługi