Przetargi

przed terminem składania ofertpo terminie składania ofertarchiwalne
L.p.numerdata ogłoszeniatermin składania ofertnazwa zamówieniastatusrodzaj zamówienia
1ZIM.ZP.II.341/32/152015-11-172015-11-25
godz. 10:00
UTRZYMANIE SEPARATORÓW ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W PASACH DROGOWYCH NA TERENIE MIASTA SŁUPSKArozstrzygniętyusługi
2ZIM.ZP.II.341/31/152015-11-102015-12-21
godz. 10:00
Utrzymanie chodników, alejek, opasek ulicznych znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w strefie A, B, C miasta Słupska wraz z pielęgnacją zieleni przydrożnej na tych terenach.
Trzy zadania.

rozstrzygniętyusługi
3ZIM.ZP.III.341/30/152015-11-102015-11-18
godz. 10:00
Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Słupska w ustalonej przez Radę Miejską w Słupsku Strefie Płatnego Parkowaniarozstrzygniętyusługi
4ZIM.ZP.I.341/29/152015-11-052015-12-16
godz. 10:00
Utrzymanie jezdni, parkingów, mostów oraz wiaduktów znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych Miasta Słupskarozstrzygniętyusługi
5ZIMDF-07182/25/20152015-10-072015-10-12
godz. 12:00
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku? - wykonanie ulotek informacyjnych o projekcie.
rozstrzygniętydostawy
6ZIM.ZP.I.341/28/152015-10-062015-10-26
godz. 10:00
Przebudowa przystanków autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w ramach Projektu pn. Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap I
rozstrzygniętyroboty budowlane
7ZIM.ZP.II.3412/27/152015-10-062015-10-28
godz. 10:00
Kompleksowa obsługa kaplicy cmentarnej i kontenera sanitarnego znajdujących się na cmentarzu komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4 w Słupsku oraz obsługa bram wjazdowych i furtek wejściowych na cmentarzach komunalnych zlokalizowanych przy
ul. Rabina dr. Maxa Josepha i ul. Zachodniej w Słupsku?

rozstrzygniętyusługi
8ZIM.ZP.II.341/26/152015-10-022015-10-19
godz. 10:00
Utwardzenie nawierzchni ulicy Czaplińskiego w Słupsku wraz z budową miejsc parkingowych oraz Przebudowa ulicy Bogdanowicza
w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych
rozstrzygniętyroboty budowlane
9ZIM.ZP.I.341/25/152015-09-282015-10-14
godz. 10:00
Podniesienie atrakcyjności infrastruktury rowerowej poprzez remont 850 metrowego odcinka drogi rowerowej ul. Gdańskiej w Słupskurozstrzygniętyroboty budowlane
10ZIM.ZP.III.341/19/152015-08-18
godz. 10:00
Zamówienie dodatkowe na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap I.rozstrzygniętyroboty budowlane