Przetargi

przed terminem składania ofertpo terminie składania ofertarchiwalne
L.p.numerdata ogłoszeniatermin składania ofertnazwa zamówieniastatusrodzaj zamówienia
1ZIM.ZP.II.341/7/162016-06-212016-07-12
godz. 10:00
Budowa muru przy kw. nr 7 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepharozstrzygniętyroboty budowlane
2ZIM.ZP.II.341/5/162016-06-152016-07-05
godz. 10:00
Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi - Aleja 3-go Maja w Słupsku

Uwaga:
Załącznik nr 9 do SIWZ projekt budowlany część 1 z uwagi na duży rozmiar pliku został zamieszczony w formie archiwum wieloczęściowego.
rozstrzygniętyroboty budowlane
3ZIM.ZP.I.341/6/162016-06-142016-06-23
godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowych z przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie: przebudowy ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku oraz przebudowy ulicy Zaborowskiej w Słupsku. Dwa zadania.
rozstrzygniętyusługi
4ZIM.ZP.II.341/4/162016-06-022016-06-10
godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowych z przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie: przebudowy ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku, przebudowy ul. Szafranka i ul. Aluchny Emelianow w Słupsku i przebudowy ulicy Zaborowskiej w Słupsku. Trzy zadania.rozstrzygniętyusługi
5ZIM.ZP.II.341/3/162016-03-252016-04-11
godz. 10:00
Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie miasta Słupska.rozstrzygniętyusługi
6ZIM.ZP.I.341/2/162016-03-232016-03-31
godz. 10:00
Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku.rozstrzygniętydostawy
7ZIM.ZP.III.341/1/162016-02-162016-02-25
godz. 10:00
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego i parkowego,
dla których zarządcą jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZIM w Słupsku?.
rozstrzygniętyusługi
8ZIM.ZP.II.341/34/15-Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie miasta Słupskarozstrzygniętyusługi
9ZIM.ER.III.341/35/152016-02-02
godz. 10:00
Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej zarządzania wodami opadowymi w zlewni rzeki Słupi.

Informacja dodatkowa do Opisu przedmiotu zamówienia:

Załączniki graficzne do Opisu Przedmiotu Zamówienia (Programu wód opadowych) w formie linków:

http://pliki.zimslupsk.com/Czesc_III_OPZ_cz1.zip -99 MB
http://pliki.zimslupsk.com/Czesc_III_OPZ_cz2.zip -102 MB
http://pliki.zimslupsk.com/Czesc_III_OPZ_cz3.zip -66,7 MB
http://pliki.zimslupsk.com/Czesc_III_OPZ_cz4.zip -288 MB
http://pliki.zimslupsk.com/Czesc_III_OPZ_cz5.zip -367 MB

Uwaga: Do otwierania plików dxf i dwg można użyć bezpłatny program DWG TrueView 2015 do przeglądania projektów zapisanych w formacie DWG i DXF.
rozstrzygniętyusługi
10ZIM.ZP.III.341/33/152015-11-232015-12-08
godz. 10:00
Naprawy i remonty dróg zlokalizowanych w pasach drogowych w granicach administracyjnych Miasta Słupska oraz dróg wewnętrznych należących do Miasta Słupskarozstrzygniętyroboty budowlane