Przetargi

przed terminem składania ofertpo terminie składania ofertarchiwalne
« poprzednie |12345678910| następne »
L.p.numerdata ogłoszeniatermin składania ofertnazwa zamówieniastatusrodzaj zamówienia
1ZIM.ZP.II.341/21/16-Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie miasta Słupskrozstrzygniętyusługi
2ZIM.ZP.III.341/20/162016-12-142016-12-22
godz. 10:00
Bieżące utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej, dla których zarządcą jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupskurozstrzygniętyusługi
3ZIM.ZP.II.341/17/162016-11-242016-12-13
godz. 10:00
"Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku" - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia".
rozstrzygniętyroboty budowlane
4ZIM.ZP.II.341/16/162016-11-152016-11-30
godz. 10:00
Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego w związku z budową oświetlenia drogi ul. Braille'a i ul. Banacha w Słupsku - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia ul. Braille'a w Słupsku wraz z budową chodnika na ul. Banacha w Słupsku."
rozstrzygniętyroboty budowlane
5ZIM.ZP.I.341/14/162016-10-292016-12-08
godz. 10:00
Utrzymanie chodników, alejek, opasek ulicznych znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w strefie A, B, C miasta Słupska wraz z pielęgnacją zieleni przydrożnej na tych terenach. Trzy części (zadania).
rozstrzygniętyusługi
6ZIM.ZP.II.341/13/162016-10-222016-12-02
godz. 10:00
Utrzymanie jezdni, parkingów, mostów oraz wiaduktu znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych miasta Słupska. Trzy części (zadania).rozstrzygniętyusługi
7ZIM.ZP.II.341/12/162016-09-152016-09-26
godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowych z przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie w Słupsku przebudowy ulic: Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej, Polnej, Sygietyńskiego i Świętopełka w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny"rozstrzygniętyusługi
8ZIM.ZP.II.341/11/162016-09-052016-09-23
godz. 10:00
Budowa ul. Biernackiego, ul. Modrzewskiego oraz ul. Orłowskiego w Słupsku wraz z budową oświetlenia ul. Lipowej na odcinku od ul. Lelewela do ul. Raszyńskiej (z ul. Klonową) i Budowa ul. Dembińskiego i ul. Chłopickiego w Słupsk.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części określone w niniejszej SIWZ jako zadania:
1) Zadanie nr 1 - Budowa ul. Biernackiego, ul. Modrzejewskiego oraz ul. Orłowskiego w Słupsku wraz z budową oświetlenia ul. Lipowej na odcinku od ul. Lelewela do ul. Raszyńskiej (z ul. Klonową),
2) Zadanie nr 2 - Budowa ul. Dembińskiego i ul. Chłopickiego w Słupsku.
rozstrzygniętyroboty budowlane
9ZIM.ZP.II.341/10/162016-07-212016-08-17
godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowych z przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny
z podziałem na dwie części:
1) Część pierwsza obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych z przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie w Słupsku przebudowy ulic: Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej, Polnej, Sygietyńskiego i Świętopełka.
2) Część druga obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych z przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie w Słupsku zagospodarowania śródmiejskiego odcinka Bulwarów Rzeki Słupi, przebudowy ulic: Kowalskiej, Szarych Szeregów, Armii Krajowej, Dominikańskiej i Mostnika.
rozstrzygniętyusługi
10ZIM.ZP.II.341/9/162016-07-072016-07-18
godz. 10:00
Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku. Trzy zadaniarozstrzygniętyusługi
« poprzednie |12345678910| następne »