Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-03-14
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.V.341/2/19
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaOdtworzenie zieleni przyulicznej na obszarze miasta Słupska ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji w ramach Projektu "Słupskie kliny zieleni- -urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska"
termin realizacji przedmiotu zamówienia30.11.2019 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium5.000,00 zł
kryteria oceny ofert i ich znaczeniecena - waga 60%, doświadczenie personelu wykonawcy - waga 40%
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuPlatforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
termin składania ofert2019-04-16
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniu
osoba upoważniona do kontaktówWszelkie dokumenty dotyczące postępowania oraz sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą znajdują się na Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk