Przetargi


próg zamówieniarówno/powyżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-10-16
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupska
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.V.341/37/18
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaZagospodarowanie terenu przy ul. Szafranka w ramach Projektu
"Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze miasta Słupska"
termin realizacji przedmiotu zamówieniado dnia 31 lipca 2019 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium2.000,00 zł
kryteria oceny ofert i ich znaczenieCena - waga 60%, Termin wykonania - waga 40%
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-12-07
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.10.2018r. pod nr 2018/S 199-452013 » pobierz (127KB)
Sprostowanie_ogloszenie_zmian » pobierz (72KB)
Sprostowanie_ogloszenie_zmian_opublikowane » pobierz (69KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia: Urszula Różańska - Niedałtowska - Starszy specjalista Działu Zieleni i Lasów ZIM w Słupsku
W zakresie procedury:
Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Katarzyna Lisiewicz - Inspektor Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia » pobierz (1382KB)
SIWZ w wersji edytowalnej » pobierz (274KB)
Załączni nr 11 do SIWZ Projekt architektoniczno - budowlany » pobierz (18509KB)
Załącznik nr 11 do SIWZ STWiOR » pobierz (1093KB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - przedmiar robót » pobierz (123KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćWyjasnienie_i_zmiana_tresci_SIWZ » pobierz (1065KB)
Przedmiar_robot_po_zmianach » pobierz (585KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformcja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP » pobierz (363KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty » pobierz (895KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane » pobierz (101KB)