Przetargi


próg zamówieniarówno/powyżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-10-16
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.V.341/36/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa i budowa nowych parków i skwerów miejskich z podziałem na 4 Części (Zadania)
w ramach Projektu "Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze miasta Słupska"
termin realizacji przedmiotu zamówienia1) Część 1 - do dnia 15.10.2019r.; 2) Część 2 - do dnia 15.10.2019 r.; 3) Część 3 - do dnia 30.09.2019 r.; 4) Część 4 - do dnia 30.06.2019 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumCzęść 1 - 20.000,00 zł; Część 2 - 17.000,00 zł; Część 3 - 14.000,00 zł; Część 4 - 3.000,00 zł
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonanie zamówienie - waga 30 %; 3) Termin płatności wynagrodzenia - 10%
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-01-03
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.10.2018r. pod nr 2018/S 199-449796 » pobierz (184KB)
Sprostowanie_Ogloszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji » pobierz (74KB)
Sprostowanie_Ogłoszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji_2 » pobierz (74KB)
Sprostowanie_Ogloszenie_zmian_opublikowane » pobierz (71KB)
Sprostowanie_ogloszenie_zmian_opublikowane_2 » pobierz (71KB)
Sprostowanie_ogloszenie_zmian_przeslane_3 » pobierz (74KB)
Sprostowanie_ogloszenie_zmian_opublikowane_3 » pobierz (71KB)
Sprostowanie_ogloszenie_zmian_przeslane_4 » pobierz (1400KB)
Sprostowanie_głoszenie_zmian_opublikowane_4 » pobierz (77KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia: Urszula Różańska - Niedałtowska - Starszy specjalista Działu Zieleni i Lasów ZIM w Słupsku
W zakresie procedury:
Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Katarzyna Lisiewicz - Inspektor Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia » pobierz (2951KB)
Jednolity dokument (JEDZ) w formacie xml (do wykorzystania poprzez program ESPD) » pobierz (88KB)
Zał. nr 11 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy - architektura » pobierz (14134KB)
Zał. nr 11 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy - oświetlenie » pobierz (25290KB)
Zał. nr 11 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy - zieleń » pobierz (18856KB)
Zał. nr 11 do SIWZ - STWiORB - architektura, zieleń » pobierz (871KB)
Zał. nr 11 do SIWZ - STWiORB - oświetlenie » pobierz (235KB)
Zał. nr 11 do SIWZ - przedmiary robót dla Części pierwszej (zadania nr 1) » pobierz (267KB)
Zał. nr 12 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy - architektura » pobierz (8380KB)
Zał. nr 12 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy - oświetlenie » pobierz (17829KB)
Zał. nr 12 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy - zieleń » pobierz (9043KB)
Zał. nr 12 do SIWZ - STWiORB - architektura, zieleń » pobierz (871KB)
Zał. nr 12 do SIWZ - STWiORB - oświetlenie » pobierz (232KB)
Zał. nr 12 do SIWZ - przedmiary robót dla Części drugiej (zadania nr 2) » pobierz (204KB)
Zał. nr 13 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy - architektura » pobierz (8393KB)
Zał. nr 13 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy - zieleń » pobierz (10710KB)
Zał. nr 13 do SIWZ - STWiORB » pobierz (950KB)
Zał. nr 13 do SIWZ - przedmiary robót dla Części trzeciej (zadania nr 3) » pobierz (262KB)
Zał. nr 14 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy » pobierz (1644KB)
Zał. nr 14 do SIWZ - plansze rysunkowe » pobierz (11708KB)
Zał. nr 14 do SIWZ - STWiORB » pobierz (400KB)
Zał. nr 14 do SIWZ - przedmiar robót » pobierz (62KB)
SIWZ w wersji edytowalnej » pobierz (628KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćWyjasnienie_i_zmiana_tresci_SIWZ » pobierz (707KB)
Przedmiar robót branża elektryczna Park Zachodni » pobierz (993KB)
Przedmiar robót branża elektryczna Park Wschodni » pobierz (943KB)
Sprostowanie_ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - zmiana terminu składania i otwarcia ofert » pobierz (74KB)
Wyjaśnienie_i zmiana_treści_SIWZ_2 » pobierz (775KB)
Poprawiony Przedmiar dla części I » pobierz (263KB)
Poprawiony Przedmiar dla części II » pobierz (199KB)
Poprawiony Przedmiar dla części III » pobierz (256KB)
Zmiana_tresci_SIWZ_3 » pobierz (1495KB)
Wyjasnienia_i_zmiana_tresci_SIWZ_4 » pobierz (1526KB)
Formularz_OFERTA_po_zmianach » pobierz (103KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy PZP » pobierz (451KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty » pobierz (1145KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część trzecia » pobierz (612KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia » pobierz (165KB)